F E S T I V A L   V Ě D Y


VědaFest dříve Festival vědy

je největší venkovní (v roce 2020 online) populárně naučná akce v ČR, a je společným projektem vysokých škol a akademických a volnočasových institucí již od roku 2011

Letos naživo nebo online nebo obojí?

Na venkovních stanovištích na Vítězném náměstí (Kulaťáku) a v přilehlé Technické ulici v Praze 6 nabízí návštěvníkům zábavným a hravým způsobem vědu ve všech jejích podobách. V jeden den na jednom místě ukážeme to nejzajímavější ze světa přírodních, technických a společenských věd i praktické využití vědy v každodenním životě. V roce 2020 online podoba VědaFestu nabízela na virtuálním Kulaťáku prostřednictvím videoexpozic zajímavou vědu celé tři měsíce.

Akci pořádá Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy, České vysoké učení technické v Praze a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze za podpory Městské části Praha 6 a České společnosti pro biochemii a molekulární biologii, z.s.

Cíle a zaměření:

  • • Hravou a interaktivní formou přibližovat vědní obory
  • • Cestou tvůrčích expozic popularizovat vědu a odstraňovat vžitá „tabu“
  • • Představit moderní výzkum všech vědních oborů pro praktické využití
  • • Podchytit zájem dětí a mládeže především o přírodovědné a technické obory
  • • Mottem akce je přiblížit veřejnosti aktuální témata společnosti

VědaFest je určen zájemcům bez omezení věku, vše ZDARMA a bez předchozí registrace.Počet vystavovatelů

Jsme zajímaví pro nové vystavovatele

Počet expozic

Rozšiřujeme se o nové vědní obory

Počet univerzit

Spolupracujeme s novými univerzitami