Doprovodný program na pódiu VědaFestu 2023

Reagovat, či nereagovat? To je oč tu běží!

O tom, jestli a jak se děj odehraje, často rozhodují malé rozdíly. Přijď se podívat jakou (ne)barvu má krev, proč nám plamen hoří barevně, proč vůbec hoří a jakou ránu udělají chemici z VŠCHT svojí tajnou recepturou střelného prachu. Využij neopakovatelnou možnost vidět tajuplné experimenty ve velkém, vedle sebe a v porovnání. Ona totiž ani voda někdy požár nezachrání… K tomu nám dopomáhej Schrödinger.

Básně a zpěvy, chemie i motorky

se svými pokusy, vlastnoručně postaveným robotem a básněmi na téma „Planety“ vystoupí žáci ZŠ Lvíčata. Pak vás odborníci z biomedicíny zapojí do výroby obřích bublin. Komu se podaří vyrobit bublinu nejrychleji?  Nakonec Fakulta dopravní představí svoji závodní motorku a vybraní zájemci si na pódiu zkusí kvíz o ceny.

Mistři svého oboru

Nemají ve svém oboru konkurenci, mají disciplínu a nejlepší čich a odhalí každou nepravost… Thor, Stewart a Frodo předvedou, že je pro ně hračka najít pašovaný tabák, cigarety nebo drogy!

FameLab je vědecká soutěž. Má formu tří minutého stand-upového vystoupení. Národní finále má podobu velké vědecké show, která vzdělává, inspiruje a baví. Famelabu se může účastnit kdokoliv, kdo dovršil 21 let věku a studuje nebo pracuje v jakémkoliv vědním oboru. Stačí zápal pro věc, nestydět se vyjít před publikum a předvést, že věda nemusí být věda.

Terezie Pánková VŠCHT – Cukrovka
Sladší život pro diabetiky s novým insulinem: Jak funguje regulace glukosy v krvi? Jak jsme upravili insulin pro rychlejší kontrolu nad glykémií?

Matouš Veselý UK/FSV – Když nejde „jen“ o sport
„Sport je zkrátka všude a my jsme v něm“. Podíváme se na sport očima sociologa, na sport v moderní kultuře. Zaměříme se na specifickou oblast sociologie sportu, a to na studium sportovních mega-událostí. Jak sami uvidíte, v těchto mega-událostech totiž nejde „jen“ o hru, ale o něco mnohem vážnějšího a závažnějšího…

Eliška Jandová UK/PřF – Rakovina
Jsem molekulární bioložka a věnuji se studiu rakoviny. Návštěvníky festivalu obohatím o informace ohledně vzniku rakoviny a také rezistence k léčbě.

Jiří Mašek UK/PřF – Dendrologie – k čemu mi to je
Copak asi trápí stromy? Je to sucho, oheň, blesky, hromy?
Letokruhy skrývaj mnoho, nejen stromu stáří,
ale kromě toho, jak se stromu daří.
Co všechno teď stromy zkouší,
přijďte zjistit na vlastní uši.

Vodík – palivo současnosti

Že voda bude uhlím budoucnosti, psal už Jules Verne. Týmy základních škol z Litvínova a Mostu se pustily do této výzvy, sestavily autíčka na vodíkový pohon a vítězný tým předvede, co umí to jejich! Uvidíte a uslyšíte, jak se plní vize pana Verna…

Nejlepší přítel je chlupatý

Více než kde jinde zde platí: pes – nejlepší přítel!
Pes dokáže člověku pomáhat v běžných, ale pro některé lidi příliš náročných úkonech. Umí pomoci při otevírání a zavírání dveří či zásuvek, pomoc při svlékání a oblékání, pomoc při podávání předmětů spadlých na zem. Dokáže svému člověku „říci“, že na něj někdo volá, zvoní, přišla SMS zpráva, někdo klepe na dveře, jede či troubí auto nebo tramvaj…. A vždy nás vítá s láskou. Nevěříte? Uvidíte!!

Pohled do budoucnosti 

Jak zapadá nová budova do stávajícího okolí? Kde se nachází podzemní infrastruktura? Systémem rozšířené reality modelování terénů do skutečného prostředí je možné lépe porozumět novým stavbám nebo budoucímu tvaru krajiny a vizualizovat křižovatky, mosty, chodníky nebo tunely. Podíváte se na to, co nevidíte!

Recyklovat se dá leccos, i klouby nebo dinosaurus

Fakulta architektury představí krásného plasteosaura, který je dílem 130 tiskařů z celé republiky a normálně „bydlí“ v Národním muzeu. Fakulta strojní ukáže, že strojařina nejsou jen součástky strojů, ale i lidí – umí totiž i kloubní protézy či implantáty. A Fakulta stavební prozradí, jak a co se dá postavit z recyklovaných materiálů. 

FameLab je vědecká soutěž. Má formu tří minutého stand-upového vystoupení. Národní finále má podobu velké vědecké show, která vzdělává, inspiruje a baví. Famelabu se může účastnit kdokoliv, kdo dovršil 21 let věku a studuje nebo pracuje v jakémkoliv vědním oboru. Stačí zápal pro věc, nestydět se vyjít před publikum a předvést, že věda nemusí být věda.

Terezie Páníková VŠCHT – Cukrovka
Sladší život pro diabetiky s novým insulinem: Jak funguje regulace glukosy v krvi? Jak jsme upravili insulin pro rychlejší kontrolu nad glykémií?

Veronika Vetýšková VŠCHT – Chaotické proteiny
Když se řekne protein, tak si určitě nevybavíte chaos. Já se vás pokusím přesvědčit o opaku. Nebo se nám ty proteiny jenom jeví jako chaos? To všechno se dozvíte v mém vystoupení.

Eliška Jandová UK/PřF – Rakovina
Jsem molekulární bioložka a věnuji se studiu rakoviny. Návštěvníky festivalu obohatím o informace ohledně vzniku rakoviny a také rezistence k léčbě.

Jiří Mašek UK/PřF – Dendrologie – k čemu mi to je
Copak asi trápí stromy? Je to sucho, oheň, blesky, hromy?
Letokruhy skrývaj mnoho, nejen stromu stáří,
ale kromě toho, jak se stromu daří.
Co všechno teď stromy zkouší
přijďte zjistit na vlastní uši.

Reagovat, či nereagovat? To je oč tu běží!

O tom, jestli a jak se děj odehraje, často rozhodují malé rozdíly. Přijď se podívat jakou (ne)barvu má krev, proč nám plamen hoří barevně, proč vůbec hoří a jakou ránu udělají chemici z VŠCHT svojí tajnou recepturou střelného prachu. Využij neopakovatelnou možnost vidět tajuplné experimenty ve velkém, vedle sebe a v porovnání. Ona totiž ani voda někdy požár nezachrání… K tomu nám dopomáhej Schrödinger.

Dodejte modernímu interiéru industriální vzhled

Doba, kdy se betonová stěrka objevovala pouze v technických místnostech a skladech, je dávno pryč. Nátěr, který imituje „surový“ beton, patří mezi nejžádanější moderní povrchové úpravy a stále častěji oživuje stěny kaváren, obýváků nebo předsíní. Efekt betonu si bez zbytečně vysokých nákladů můžete doma snadno vytvořit i vy! Jak na to, vám ukáže technický expert z PPG.

Kdo si hraje, nezlobí

Debrujáři se rádi věnují pokusničení a popularizaci vědy. Během show uvidíte některé z našich oblíbených pokusů. Trochu si zaboucháme, něco určitě podpálíme, ale hlavně si to pořádně užijeme a určitě se něco nového dozvíme. Program je vhodný jak pro děti každého věku, tak i pro dospělé, které neopustila dětská hravost a zvědavost.

Václav Cílek, Jan Pačes, Martin Tyburec: Věda a vědění

Vše, co děláme, se zakládá na vědění o světě kolem nás. Vše má základ v našem porozumění tomu, co víme o životě. Vědění může být nahlíženo jako nejpodstatnější a současně nejméně prozkoumaný rys sociálního života, emoční část člověka. Věda pak je činnost umožňující odhalit, pochopit nebo lépe pochopit, jak funguje pozorovatelný fyzický svět. Vědění ve vědě se získává prostřednictvím výzkumu. Vědění a věda jsou spojité nádoby…

Fotoakce: VědaFest na Instagramu @vedafestdejvice
Zapojte se do fotoakce o zajímavé ceny a buďte při tom!!!

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel akce „Fotoakce VědaFest)“ (Dále jen „akce“). Pořadatelem akce je DDM hlavního města Prahy, se sídlem Karlínské náměstí 7, 180 00 Praha 8, IČO: 00064289: (dále jen „pořadatel“).

Harmonogram akce: Akce probíhá v době od 21. 6. 2023 do 25. 6. 2023, 12:00 (dále jen „doba trvání akce“) následujícím způsobem:

1 Registrace: Do akce se zaregistruje uživatel IG vytvořením příspěvku z místa konání akce VědaFest 2023. Podmínkou k účasti akce je splnění těchto 2 podmínek ze strany účastníka:
a) Účastník sleduje účet @vedafestdejvice
b) Účastník v popisku příspěvku označí @vedafestdejvice a přidá hashtag #fotovedafest2023.

2 Vyhodnocení akce: Vyhrává 6 účastníků, kteří splní podmínky akce (bod 1) a získají největší počet laiků do neděle 25. 6. 2023 do 12:00. Odměnění budou kontaktováni soukromou zprávou přes IG.

3 Účastníci: Účastník se může zapojit do akce opakovaně. Účastníkem se může stát fyzická osoba. Pořadatel má právo vyloučit z akce účastníky, pokud má oprávněné podezření na nedodržení pravidel nebo spáchání podvodného jednání ze strany účastníků či jakékoli jiné osoby, jednající ve prospěch účastníka. Odměnění budou kontaktováni organizátorem akce prostřednictvím soukromé zprávy a vyzváni k vyzvednutí odměny. Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci, rodinní příslušníci a osoby blízké pořadateli akce

4 Odměny v akci: Odměnění získají 2x poukaz do ZOO, 2x chemický balíček a 2xinženýrský balíček.

5 Všeobecná ustanovení: Účastí v akci vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v akci bere účastník na vědomí, že obsah aplikace, její výkon, rychlost přenosu zpráv a dat, dále rychlost odpovědi jsou závislé na obsluhující technologii, proto tyto mohou být nepříznivě ovlivněny takovými na pořadateli nezávislými faktory, jako je například (avšak ne výhradně) chyba ve spojení, výkon serverových počítačů či zachování bezpečného síťového připojení. Pořadatel vylučuje veškerou odpovědnost, která pramení z výše uvedeného. Účastníci přihlášením do akce udělují v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu všech informací, poskytnutých pořadateli, za účelem realizace a vyhodnocení akce, jakož i zasíláním obchodních sdělení ohledně akce prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
a) Zpracovávané osobní údaje: ty, které účastník poskytne prostřednictvím příspěvku nebo ve zprávě, minimálně v rozsahu jméno, příjmení, pseudonym na IG. Pro případ, že se účastník stane výhercem, uděluje také souhlas se zpracováním poskytnutých kontaktních údajů pro účely předání odměny.
b) Převzetí odměny: Odměny účastníci převezmou osobně po domluvě s pořadatelem.
c) Doba zpracovávání: do konce června.
d) Účel zpracovávání: realizace akce, výběr odměněných, distribuce odměn a propagace akce.
e) Právní titul: souhlas účastníka (jeho rodiče/zákonného zástupce).
f) Zpracovatel osobních údajů: pořadatel.
g) Charakter souhlasu: souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, avšak nezbytný pro realizaci akce, tj. výběr a kontaktování odměněných.
h) Pořadatel si vyhrazuje právo odměnu uvedenou v těchto pravidlech nahradit odměnou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně Pořadatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.
i) Při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy náležejí účatníkům práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů, která mohou u pořadatele uplatnit jakýmkoli způsobem, zejména písemně na adrese sídla pořadatele či prostřednictvím e-mailu: info@vedafest.cz.

Pravidla Akce jsou přístupná na internetových stránkách www.vedafest.cz případná změna Pravidel bude zveřejněna na těchto internetových stránkách, přičemž platí, že změna bude účinná od okamžiku zveřejnění.

Praha 12. 6. 2023, ve znění platném ke dni 12. 6. 2023