Největší venkovní populárně naučná akce v ČR, je společným projektem vysokých škol, akademických pracovišť a volnočasových institucí již od roku 2011.

19. června 2024 od 8.30 do 19.00 hodin

Největší venkovní populárně naučná akce v ČR, je společným projektem vysokých škol, akademických pracovišť a volnočasových institucí již od roku 2011.

19. června 2024 od 8.30 do 19.00 hodin

12. ročník Vědafestu je za námi, těšíme se na příští

Zábavný vědecký festival pod širým nebem

Na venkovních stanovištích na Vítězném náměstí (Kulaťáku) v Praze 6 nabízí návštěvníkům zábavným a hravým způsobem vědu ve všech jejích podobách.

19.června 2024 od 8.30 do 19.00

Vítězné náměstí Praha 6

V jeden den na jednom místě ukážeme to nejzajímavější ze světa přírodních, technických a společenských věd i praktické využití vědy v každodenním životě.

„Na VědaFest každoročně přichází tisíce návštěvníků. Mě vždycky dobře naladí, že jsou to většinou studenti a školáci a že mají o vědu a techniku opravdový zájem. Jsem si jist, že se pro mnohé z nich festival stane impulzem aby se vědě sami věnovali“.
prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.
patron festivalu

Akci pořádá

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy,
České vysoké učení technické v Praze,
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Za podpory

Městské části Praha 6 a České společnosti pro biochemii a molekulární biologii

Cíle a zaměření:

  • hravou a interaktivní formou přibližovat vědní obory
  • cestou tvůrčích expozic popularizovat vědu a odstraňovat vžitá „tabu“
  • představit moderní výzkum všech vědních oborů pro praktické využití
  • podchytit zájem dětí a mládeže především o přírodovědné a technické obory
  • mottem akce je přiblížit veřejnosti aktuální témata společnosti

VědaFest je určen zájemcům bez omezení věku, vše ZDARMA a bez předchozí registrace.

POČET VYSTAVOVATELŮ

Jsme zajímaví pro nové vystavovatele

POČET EXPOZIC​

Rozšiřujeme se o nové vědní obory

Počet univerzit

Spolupracujeme s novými univerzitami

ORGANIZÁTOŘI