Kontakty

Tamara Mašatová
Dům dětí a mládeže hl.m. Prahy
Irena Krumlová
VědaFest
Adriana Rajmová
České vysoké učení technické v Praze
Petra Karnetová
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Organizátoři