Historie VědaFestu

VědaFest 21. června 2023

VědaFest 2023 na téma „Kořeny vědy“ se konal symbolicky v den slunovratu. Vstup do nové dekády provázelo velké horko a odpoledne i velký déšť…návštěvníci si ale i tak VědaFest užili. Mohli si pohrát s nátěrovými hmotami, které míchali podle svého a viděli, že se jimi dají malovat nejen stěny a ploty. Mohli bagrovat virtuálním bagrem, naučili se, jak neplýtvat potravinami nebo jak dlouho se v přírodě rozkládají různé materiály. Zkusili si, jak se rýžuje zlato, seznámili se s přítomností a využitím plynů v životě, zažili život lidí v době třicetileté války nebo nahlédli jak může vypadat škola budoucnosti.
Letošní VědaFest provázel i celodenní různorodý program na pódiu, při kterém se nikdo nenudil. Závěr programu patřil debatě na téma „Věda a vědění“ s Václavem Cílkem a Janem Pačesem.
Nechyběla ani tradiční kvízová zábava, letos prostřednictvím instagramových odpovědí.

51

Počet vystavovatelů

104

Počet expozic

9

Počet univerzit

1930 m²

Výstavní plocha

35°C

Počasí

VědaFest 22. června 2022

„Věda od A do Z“ provázela desátý jubilejní ročník VědaFestu. Desáté narozeniny jsme oslavili s plnou parádou a s dortem a v poprvé v novém předprázdninovém termínu. Protože VědaFest probíhal v době nástupnictví ČR do čela EU, propojily se i tématické přednášky v dopoledním bloku doprovodného programu. Počasí akci přálo, a tak si návštěvníci mohli vychutnat veškerou nabídku experimentů a vědeckých zajímavostí. Letos se představil poprvé Helppes s ukázkami mistrovských kousků psích svěřenců, Aero Vodochody zvalo návštěvníky do kokpitu letadla, Národní muzeum odhalilo, jaké druhy brouků žijí přímo v hlavním městě, Kriminalistický ústav Praha ukázal jak se obětem hromadných neštěstí vrací identita a Koh-i- noor prozradil jak vzniká pro nás zcela běžný předmět, obyčejná tužka. Návštěvníci nepřišli ani o oblíbený kvíz „Chytrá hlava“ a zadané otázky od A do Z plnili přímo na VědaFestu.

42

Počet vystavovatelů

101

Počet expozic

10

Počet univerzit

1890 m²

Výstavní plocha

28°C

Počasí

VědaFest 8. září 2021 (8. září až 31. října 2021 ONLINE)

Ročník 2021 byl opět originální. Probíhal totiž NAŽIVO ONLINE a tématem byl „Digitální svět“. Svět, ve kterém jsme všichni žili celý uplynulý rok. O to větší byla radost z možnosti si opět na pokusy a exponáty sáhnout a vidět je ve společnosti ostatních návštěvníků. Armáda ČR, která se letos zúčastnila poprvé, předvedla třeba „rychlého brouka“, bezposádkové průzkumné vozítko řízené dálkově počítačem, zájemci si mohli vyzkoušet jaké je to sedět v kokpitu letadla nebo letadlo navádět na cíl. Mohli zprostředkovaně navštívit i pražskou ZOO a seznámit se s programy na záchranu ohrožených druhů zvířat nebo proniknout do tajů včelařství a naživo vidět mobilní úly i s jejich obyvateli. Aby nebyli o nic ochuzeni zájemci, kteří se nemohli účastnit akce naživo, v online programu Roboťák opět nabídl do vědomostního kvízu „Chytrá hlava“ velmi zajímavé ceny pro všechny chytré hlavy!

39

Počet vystavovatelů

84

Počet expozic

9

Počet univerzit

1432 m²

Výstavní plocha

26°C

Počasí

29 online

Počet vystavovatelů

60 online

Počet expozic

10 online

Počet univerzit

online

Výstavní plocha

online

Počasí

Festival vědy aneb VědaFest 1. září až 30. listopadu 2020 ONLINE

Ročník 2020 byl pro Festival vědy úplně jiný. Probíhal totiž ONLINE a tématem byly „Inovace pro budoucnost“. A pojetí bylo opravdu inovativní. Moderátor přenesl návštěvníky na virtuální zelenou plochu na Kulaťáku, kde si všichni zájemci mohli od svých počítačů, mobilů nebo tabletů procházet jednotlivé videoexpozice, kterých bylo 71 a strávit tak u zajímavé vědy téměř tři hodiny. A mohli se i vracet. Součástí byl také vědomostní kvíz „Chytrá hlava“ kdy po zodpovězení Roboťákových otázek si návštěvníci mohli vytisknout diplom, který bylo možné poslat do slosování o zajímavé ceny. Návštěvníci mohli mimo mnoha jiných zajímavostí nahlédnout do zákulisí testování Covidu-19, odhalit tajemství střevního mikrobiomu, testování potravin, práce s daty, kouzla s fotografií, odkrývání starých kultur, sledovat návrat raků do našich vod nebo zkoumat na jaké pohonné hmoty budeme v budoucnosti jezdit. Nejen to byl VědaFest 2020.
Festival vědy, který začal používat název VědaFest, tak po tři měsíce umožnil, díky internetu, účast na této zábavné akci všem zvídavým, kteří chtějí vědět, znát a umět!

37 online

Počet vystavovatelů

71 online

Počet expozic

11 online

Počet univerzit

online

Výstavní plocha

online

Počasí

Festival vědy 4. září 2019

Téma ročníku, Věda v profesích, provedlo návštěvníky od speciálně sestavených testů vlastních schopností přes poslední výsledky vědy a výzkumu vysokých škol a ústavů Akademie věd až po jejich praktické výstupy třeba při konstrukci sportovních zbraní, 3D tisků nebo tajů rychlosti internetového připojení. Zručnost a manuální dovednosti si zájemci vyzkoušeli v praktických dílnách kde si mohli třeba postavit zeď nebo virtuálně ovládat opravdový bagr. Mnohdy tak zjistili, že být dobrým profesionálem je opravdu věda.
Odpolední veřejná debata na téma „Je volba profese věda?“, byla sladěna s mottem Festivalu.
Celodenní program byl zakončen vystoupením orchestru Akademie Praha, tělesa složeného z vědeckých pracovníků výzkumných ústavů AV ČR.

59

Počet vystavovatelů

115

Počet expozic

8

Počet univerzit

1747 m²

Výstavní plocha

21°C

Počasí

Festival vědy 5. září 2018

Technologie hýbou světem, bylo tématem ročníku 2018. A pohnul se i počet expozic, který překročil číslo 100. Návštěvníci si vyzkoušeli moderní technologie např. ve světě dopravních prostředků, které mnohdy připomínaly sci-fi, ale třeba i moderní technologie v „molekulární“ gastronomii nebo mohli experimentovat s přípravou potravin pro budoucnost. Zároveň se ale mohli přesvědčit, že některá „přírodní zařízení“ stále není snadné nahradit – třeba psí čenich jako nejcitlivější detektor.
Letošní ročník byl rozšířen o odpolední veřejnou debatu na aktuální téma „Sucho a vedro – můžeme si za to sami?“

45

Počet vystavovatelů

102

Počet expozic

5

Počet univerzit

1549 m²

Výstavní plocha

24°C

Počasí

Festival vědy 6. září 2017

Ve znamení „Vědy pro zdraví“ se konal tento ročník Festivalu. Kromě Golema, záchranářského kamionu se představila věda a technika ve službách zdraví. Návštěvníci si mohli vyzkoušet první pomoc, sledovat operaci „klíčovou dírkou“, obsluhovat monitorovací zařízení nebo virtuálně navštívit protonové centrum. Pomocí aplikace pro mobilní telefony probíhala formou hry, jako doprovodný program, interaktivní prohlídka Národní technické knihovny.

28

Počet vystavovatelů

82

Počet expozic

5

Počet univerzit

1280 m²

Výstavní plocha

21°C

Počasí

Festival vědy 7. září 2016

V tomto roce došlo k přejmenování po vzoru zahraničních vědeckých festivalů, které vznik této akce inspirovaly. Novinkou ročníku je výběr jednoho tématu, kterému je věnován i doprovodný program na téma „Bojujeme s viry“. K bohatému programu se, ve spojitosti s viry, přidala i výstava v Národní technické knihovně o českém vědci světového významu, prof. Antonínu Holém. Návštěvníkům se představil svět virů, mohli objevovat tajemství boje proti nim i zákonitosti světa kolem nás. K organizaci Festivalu se připojil Dům dětí a mládeže hl. m. Praha, který má velké zkušenosti s organizováním volnočasových aktivit.

29

Počet vystavovatelů

76

Počet expozic

4

Počet univerzit

1193 m²

Výstavní plocha

25°C

Počasí

Vědecký jarmark 9. září 2015

Vědecký jarmark se v tomto roce rozrostl o další vědecké obory, nejen technické a přírodovědné. Různé ukázky vědeckých a technologických znalostí a dovedností v každodenním životě přitáhly mnoho malých i velkých zájemců o vědu. Každý si našel své, od provozu automobilů až po zkoumání pravosti bankovek či startování raket nebo zkoumání pravosti historických rukopisů. Návštěvníky zaujalo i mobilní planetárium nebo hrátky s laserem.

30

Počet vystavovatelů

70

Počet expozic

4

Počet univerzit

1075 m²

Výstavní plocha

15°C

Počasí

Vědecký jarmark 10. září 2014

Další ročník jarmarku, který se již rozšířil na obě louky na Vítězném náměstí, měl za cíl přitáhnout mladé adepty vědy a přiblížit jim praktickou stránku odborného vzdělání a ukázat, jak lze toto vzdělání uplatnit v budoucí kariéře i v běžném životě. Návštěvníci odhalili třeba tajemství výroby čokoládových pralinek nebo oblíbených gumových medvídků i to, že střelba z praku papírovou vlaštovkou je velká zábava, ale chce to určitou zručnost!

25

Počet vystavovatelů

63

Počet expozic

4

Počet univerzit

959 m²

Výstavní plocha

21°C

Počasí

Vědecký jarmark 19. září 2013

V tomto roce se k jarmarku připojil významný spoluorganizátor, a to ČVUT v Praze. Proto se z původního Chemického jarmarku stal Vědecký jarmark, historický předchůdce současného Festivalu vědy a akce se vrátila zpět na Vítězné náměstí. Rozšířením nabídky o technické obory se návštěvníci ještě více zapojili „do hry“ třeba v IT oborech nebo v praktické elektronice. Jednou z ukázek vědy v praxi byl i denní ohňostroj.

20

Počet vystavovatelů

48

Počet expozic

2

Počet univerzit

698 m²

Výstavní plocha

11°C

Počasí

Chemický jarmark 13. září 2012

Druhý Chemický jarmark se konal před budovou VŠCHT. Byl zaměřen „potravinářsky“, což vzbudilo velký zájem veřejnosti. Příchozí zaujaly ochutnávky uzenin, pečiva, čokolády i pečivo z ječné mouky. V České knize rekordů je zapsán i úspěšný pokus o největší počet chemických pokusů za určitý časový úsek. Běhen jarmarku mohli návštěvníci přinést vzorky lihovin, které zde byly testovány na obsah methanolu.

7

Počet vystavovatelů

19

Počet expozic

1

Počet univerzit

342 m²

Výstavní plocha

7°C

Počasí

Chemický jarmark 23. září 2011

U příležitosti Mezinárodního roku chemie vznikl nápad spojit výzkumné instituce a školy chemického zaměření a představit široké veřejnosti zábavnou formou skutečnost, že v dnešní době se nic neobejde bez moderní chemie a pomoci zvrátit mýtus o „škodlivé“ chemii. Návštěvníci bez omezení věku měli možnost zkusit jednoduché experimenty a ověřit znalosti v soutěžních kvízech. Součástí byla i světelná a ohnivá show a alchymistický stánek. Velký zájem návštěvníků, který tato akce vzbudila, přesvědčil organizátory o vybudování tradice pravidelného setkávání se s vědou pod širým nebem na Vítězném náměstí.

16

Počet vystavovatelů

35

Počet expozic

2

Počet univerzit

495 m²

Výstavní plocha

17°C

Počasí