V Ě D A F E S T
Robot Festival vědy
VědaFest 2022 logo

22. června 2022 od 8.30 hod. do 18.30 hod.

Téma: Věda od A do Z

PROGRAM

Letos slavíme 10. narozeniny

Nejen skvělým programem se 101 expozicemi, ale i kvízem o zajímavé ceny.

Těšíme se na setkání před prázdninami v Dejvicích…„Na VědaFest každoročně přichází tisíce návštěvníků. Mě vždycky dobře naladí, že jsou to většinou studenti a školáci a že mají o vědu a techniku opravdový zájem. Jsem si jist, že se pro mnohé z nich festival stane impulzem aby se vědě sami věnovali“.

patronem festivalu je
prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.

ORGANIZÁTOŘI


ZA PODPORY