Největší venkovní populárně naučná akce v ČR, je společným projektem vysokých škol, akademických pracovišť a volnočasových institucí již od roku 2011.

Téma: Kořeny vědy

21. června 2023 od 8:30 do 19.30 hod.

Desátý jubilejní ročník skončil, těšme se na další, jedenáctý...

Zábavná vědecká laboratoř

Na venkovních stanovištích na Vítězném náměstí (Kulaťáku) a v přilehlé Technické ulici v Praze 6 nabízí návštěvníkům zábavným a hravým způsobem vědu ve všech jejích podobách.

21.června 2023 od 8.30 do 19.30 hod.

Vítězném náměstí Praha 6

V jeden den na jednom místě ukážeme to nejzajímavější ze světa přírodních, technických a společenských věd i praktické využití vědy v každodenním životě.

„Na VědaFest každoročně přichází tisíce návštěvníků. Mě vždycky dobře naladí, že jsou to většinou studenti a školáci a že mají o vědu a techniku opravdový zájem. Jsem si jist, že se pro mnohé z nich festival stane impulzem aby se vědě sami věnovali“.
prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.
patron festivalu

POŘADATELÉ

Akci pořádá Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy,
České vysoké učení technické v Praze,
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
za podpory Městské části Praha 6 a České společnosti pro biochemii a molekulární biologii.

Cíle a zaměření:

  • Hravou a interaktivní formou přibližovat vědní obory
  • Cestou tvůrčích expozic popularizovat vědu a odstraňovat vžitá „tabu“
  • Představit moderní výzkum všech vědních oborů pro praktické využití
  • Podchytit zájem dětí a mládeže především o přírodovědné a technické obory
  • Mottem akce je přiblížit veřejnosti aktuální témata společnosti

VědaFest je určen zájemcům bez omezení věku, vše ZDARMA a bez předchozí registrace.

POČET VYSTAVOVATELŮ

Jsme zajímaví pro nové vystavovatele

POČET EXPOZIC​

Rozšiřujeme se o nové vědní obory

Počet univerzit

Spolupracujeme s novými univerzitami

ORGANIZÁTOŘI