Program VědaFestu 2023

21. června 2023 od 8.30 do 19.30 hodin

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Dveře Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy se poprvé otevřely již v roce 1950 a vznikl mezi prvními v tehdejším Československu. Jeho zřizovatelem bylo prakticky po celou jeho historii hlavní město Praha. Jsme největší volnočasové zařízení v České republice. Pro všechny věkové kategorie nabízíme přes 500 kroužků, ateliérů, kurzů a oddílů. Zaměřením pravidelných činností uspokojíme i ty nejnáročnější!

www.ddmpraha.cz

Stanice techniků – Lego Robotika

Stanice techniků je jedno ze středisek DDM hl. m. Prahy. Nabízí širokou nabídku technicky, vědecky a umělecky založených kroužků. Dlouhou tradici zde mají železniční, letečtí nebo tramvajoví modeláři, fotografické dílny, výtvarné dílny, ale i programování a grafika.

Lego Robotika

Lego není jen hračkou pro zahnání nudy. Pomocí lego stavebnic se dnes projektují domy, řeší matematické úlohy, je možné jej využít třeba i pro návrhy bytového designu. Věnujeme se nejen klasickému stavění a rozvíjení fantazie, ale především se zaměřujeme na robotické stavebnice, učíme kostky rozpohybovat, stavíme roboty a zkoušíme je programovat. Ukážeme malou ochutnávku toho, co jde s roboty dělat od jednodušších úkonů, které jsou schopny zvládat již 7leté děti, až po složitější roboty. Uvidíte, co je a jak vypadá soutěž First Lego League.

www.ddmpraha.cz/stanice-techniku

Stanice přírodovědců

Stanice přírodovědců je jedním ze středisek DDM hl. m. Prahy. Nabízí přírodovědně zaměřené kroužky, akce pro veřejnost, tábory a výukové programy. V zahradě jsou výběhy pro zvířata a skleník s tropickým teráriem.

Chemie vlastníma rukama

Připravili jsme tajné písmo, vůně i pachy, zapalování vodou, hady, sopku ….Zeptejte se chemiků na co chcete! Velké množství pokusů si pak můžete vyzkoušet v našich laboratořích. Poznáte, které chemické prvky stály už u kořenů vědy a které vědci objevili až později

Kvíz minerálů

Víte, jak vypadal prvohorní trilobit nebo druhohorní amonit? Jejich repliku, sádrový odlitek si můžete sami připravit a zjistit tak, že i tuhnutí sádry je chemická reakce. Všechny materiály, i minerály, mají své specifické vlastnosti, třeba tvrdost, hustotu, vryp… zkuste, jak jsou na tom minerály!

www.ddmpraha.cz/stanice-prirodovedcu

Parádní věda – Věda starého Řecka

Parádní věda umožňuje vyzkoušet si širokou škálu činností a seznámit se hravou formou se základy vědy a techniky. Naši lektoři jsou prověření odborníci s pedagogickými zkušenostmi, kteří mohou účastníkům pomoci s výběrem dalšího zaměření podle toho, v čem vynikají, co je baví a co jim sedí nejvíce.

Věda starého Řecka

„Heuréka!“ zvolal obtloustlý muž v bílém zmáčeném rouchu a radostně tančil okolo sudu s vodou. Byl to Archimedes a více jak 200 let před Kristem právě pochopil a později popsal jev, který dnes známe jako Archimedův zákon. Starořečtí vědci, badatelé a vynálezce položili základy moderních věd, pojďte se s námi ponořit do hlubin, až ke kořenům vědeckých disciplín, bez kterých si dnes neumíme náš svět představit. V praxi vyzkoušíme Archimedův zákon nebo Hippokratův test osobnosti. Bádejte v té nejlepší společnosti s Parádní vědou ke kořenům vědy!

www.ddmpraha.cz/centrum-podpory-nadani

České vysoké učení technické v Praze

Prozkoumejte kořeny vědy s jednou z nejstarších a největších technických vysokých škol v Evropě. Na Českém vysokém učení technickém v Praze učíme studenty a studentky už více než 300 let. Máme osm fakult a šest ústavů, na 350 akreditovaných studijních oborů, z toho více než 130 v cizím jazyce, a cca 18 tisíc studentů. Fakulty nejsou jenom v Praze, ale i v Kladně a Děčíně.

Přesvědčte se, že technika může být i zábavná. A hlavně – s technikou jste vždycky o krok dál.

www.cvut.cz

Stánek ČVUT – Ke kořenům vědy přímo od pramene

Symbolem ČVUT je znak českého lva s rozevřeným odpichovacím kružidlem. ČVUT zaručuje špičkové vzdělání odborníků v oblasti techniky, vychovává vědce a manažery, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokážou se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. Technické talenty si ČVUT podchycuje již od mateřské a základní školy Lvíčata, jejímž je zřizovatelem. Zkuste si s naší hrou „Mladý inženýr“ stát inženýrem na zkoušku! Sbírejte razítka u fakult ČVUT a inženýrská odměna vás nemine…

Fakulta stavební ČVUT – Stavařem v minulosti a dnes
Chcete vidět, jak mohla vypadat projekční kancelář v minulosti a jak vypadá dnes? Co mohl mít k dispozici třeba Archimedes, Galileo Galilei, Isaac Newton či Leonardo da Vinci? A jak se pracuje s využitím například BIM a virtuální reality dnes? Přijďte se podívat, co spojuje Leonarda da Vinci a současného projektanta!

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT – Od kamene k atomu
V době kamenné používali lidé kámen jako zdroj síly, dnes dokážeme využít světlo jako zdroj síly a vysokých energií, ať už pro řezání kovů, vrtání zubů nebo zažehnutí inerciální termojaderné fúze. Ukážeme, jak vytvořit laser a využít energii světla ve prospěch lidstva.

Fakulta dopravní ČVUT – Doprav se na Dopravku
Nemáte ještě řidičský průkaz? Nebuďte smutní! U nás si „zařídíte“ i bez něj na speciálním dopravním simulátoru. V provozu si vyzkoušíte, co vše musí řidič řešit během jízdy a co všechno se může přihodit. Znalosti dopravního provozu si zkusíte v malém dopravním testíku. A budete mít možnost se seznámit se studentskou motorkou Moto3, vyvinutou na ČVUT a týmem CTU Lions, který závodí v mezinárodních studentských soutěžích.

Fakulta informačních technologií ČVUT – Svět virtuální reality, počítačových her a umělé inteligence
Vstupte do virtuálního světa, zažijte dobu českých panovníků nebo se projděte nad mrakodrapy. Navíc si zahrajete několik PC nebo Arduino her a získáte bonbony od umělé inteligence jako odměnu za váš úsměv.

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT – Počátek lidského vědění – úžasná lidská mysl
Umíte lhát? Zkuste zvítězit nad naším detektorem lži, který rozezná emoce, zhodnotí pohyb těla a jeho stabilitu. Pomocí hravého testu zjistíte, kde jsou v těle jednotlivé orgány a kosti. Umíte poskytnout první pomoc? Vyzkoušíte si masáž srdce, uvidíte, jaké je vybavení sanitky, a změříte si krevní tlak, cukr v krvi i zrak. K tomu všemu patří drobné chemické experimenty!

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT – Věda a ekonomie v čase
Vydejte se s námi na cestu do minulosti vědy a ekonomie. Studenti, žáci základních škol, ale i „dospěláci“ si můžou vyzkoušet svůj všeobecný přehled a dozvědět se, jak věda ovlivňovala vývoj ekonomiky v jednotlivých staletích a jak se ekonomická teorie měnila s ní.

Fakulta elektrotechnická ČVUT – Spojujeme elektroniku a informatiku
Pájení, programování Ozobotů, výroba vlastních placek a Van de Graaffův generátor. Zapoj se do interaktivních workshopů našich studentských klubů.

Fakulta architektury ČVUT – Dílna 3D tisku z recyklovaného materiálu
Odpady se přímo před očima mění v nové věci. Navrhnete si přívěšek, klíčenku nebo náušnice. Vyrobíte je třeba z použitých plastových lahví, místo abyste je vyhodili. Ukážeme, jak si s odpady poradili studenti a studentky v soutěži Reborn Design. 

Fakulta strojní ČVUT – Vyzkoušej si formuli, prohlédni si letadlo nebo rakety!
Chcete zažít, jaké je to sedět v opravdovém letounu? Máte skvělou možnost! Naše letadlo totiž přistane v celé své kráse a velikosti… A vy tak budete moci prozkoumat pilotní kabinu se všemi řídícími přístroji a ovládacími prvky. Jestli se radši proháníte v závodním autě, můžete se těšit na jízdu v simulátoru formule. Naše strojařské holky vám ukážou kloubní náhrady, které pomáhají v lékařství a kluci strojaři zase jak staví rakety, které lítají až do vesmíru.

Ústřední knihovna ČVUT – Začalo to písmem 
…vytesaným, vyrytým, nakresleným, napsaným… do kamene, do hlíny nebo vosku, na papyrus, pergamen nebo papír… zaznamenaným v různých podobách (svitek, destička, kodex)… a uloženým v domech vědy – V KNIHOVNÁCH!

www.cvut.cz

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

VŠCHT Praha je přirozeným centrem špičkového studia a výzkumu zaměřeného na vývoj léčiv, technickou chemii, chemické a biochemické technologie, materiálové a chemické inženýrství, potravinářství a výživu, životní prostředí a nově také ekonomiku a management. Vědci společně se studenty řeší aktuální problémy dneška – sucho, vývoj nových léků, kvalitu a bezpečnost potravin, energetickou bezpečnost či optimalizaci výroby. To vše je chemie v běžném životě.

www.vscht.cz

Fakulta chemické technologie VŠCHT Praha – Co všechno zjistíme z DNA?
Bioinformatika a chemická informatika jsou nové vědní obory. V DNA je uložena informace o našem těle a o všech procesech, které v něm probíhají. Ale co to vlastně DNA je? Návštěvníci se dozví, co je to DNA, gen, genom, proteiny, jak se čte DNA, a vytvoří se komplementární řetězec DNA. Tímto se zabývá obor bioinformatika. Ke studiu struktury DNA a RNA za různých podmínek používáme molekulové modelování. Na stánku si děti i dospělí namodelují DNA a shlédnou video s výstupem z reálných simulací. Dále si ukážeme, jaké metody se používají pro rozluštění genetické informace. Nezajímá nás jenom DNA, ale i proteiny, které v našem organismu plní různé funkce. Proteiny jsou důležitými biologickými cíli při hledání aktivních látek. Návštěvníci si budou moci pomocí hry najít a vložit látku do biologického cíle.

Fakulta chemické technologie VŠCHT Praha – Materiály, nedílná součást naší historie
Materiály sahají svými kořeny až do hluboké historie naší civilizace. Od opracovávání pazourků, přes výpaly keramických misek, přípravy jednoduchých kovových zbraní a využití prvních polymerů se postupně prohlubovaly znalosti lidstva o jejich vlastnostech, složení i struktuře. Díky tomu se staly nedílnou součástí našeho každodenního života. Zájemci se dozví nejen základní vlastnosti či postupy výroby současných materiálů, ale sami se mohou stát vědci a studovat materiály kolem nás. Naše aktivity jsou určeny pro děti různého věku, takže si u nás určitě najdou zábavu všichni. Přijďte se s námi pobavit a objevit fascinující svět materiálů!

Fakulta chemické technologie VŠCHT Praha – Minulost i současnost péče o památky
Důležitou součástí péče o památky je jejich restaurování. Pro správnou volbu restaurátorského zásahu je nezbytný důkladný průzkum, který může také napomoci k dataci předmětu či případně k odhalení falzifikátu. Postupem času byly a stále jsou vyvíjeny dokonalejší nebo dokonce nové analytické metody vhodné i pro průzkum památek. Představíme různé metody průzkumu památek používané v minulosti i současnosti. Připraveny budou ukázky některých metod průzkumu (např. rentgenografie), návštěvníci si budou moci vyzkoušet identifikaci různých kovových materiálů nebo papírenských vláken, případně i výrobu kopie předmětu.

Fakulta chemické technologie VŠCHT Praha – Od kořenů k moderním technologiím
Oheň je nejstarší známou chemickou technologií. Hoření pomohlo lidem s vařením a opracováváním surovin jako je například hlína či kovy. To vedlo k rychlému vývoji a rozvoji nejrůznějších technologií, které lidem usnadnily život. V současné době existuje široká škála sofistikovaných chemických technologií a materiálů pro použití například v medicíně, stavebnictví či dopravě. Pod pojmem chemické technologie si můžeme představit nejen zpracování ropy, výroby anorganických či organických sloučenin, ale zahrnuje i farmaceutickou nebo vodíkovou technologii. Chemické technologie zasahují do každodenního života každého z nás – od kosmetiky, léků přes potraviny, oděvy až po dopravu. Technologický stánek nabízí ukázku s interaktivním pojetím moderních chemických technologií.

Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha – Environmentální hysterie
Klíčovým faktorem udržitelnosti a boje proti klimatickým změnám je efektivní využití moderního vědeckého poznání a technologií. Environmentální hysterie bez vědeckého podkladu způsobuje paniku, brání efektivnímu řešení problémů a může mít negativní dopad na společnost jako celek. Současné environmentální technologie a strategie usilují o minimalizaci dopadu člověka na životní prostředí při zachování ekonomické efektivity. Patří sem například obnovitelné zdroje energie, účinné systémy recyklace, decentralizované systémy čištění odpadních vod, šetrné zemědělství, ale také špičková analytika a dekontaminační techniky.

Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha – Od dinosaurů k soláru
Na počátku byli dinosauři – přijďte se za námi podívat, jak se proměnily zdroje energie v průběhu času. Od uhlí a ropy k moderním alternativním technologiím jako jsou solární panely, větrné elektrárny a biomasa.

Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha – Výživa od A do Z
Moderní technologie zpracování a konzervace potravin zachránila lidstvo od hladu. Čím je strava současného člověka od našich praprapředků odlišná? Velkou měrou se nám zúžil výběr potravin, ubylo ochranných látek, vlákniny a také se snížil příjem nenasycených mastných kyselin, které předchůdce člověka získával z ryb, semen a také z divoké zvěře. Na našem stánku určeného malým i větším si zahrajete veselé, ale i naučné kvízy o výživě člověka a odpovíme na to, co jste chtěli vědět o výživě člověka a báli jste se zeptat.

Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha – Kořeny našeho zdraví
Ačkoliv se nám může zdát, že jsme čím dál nemocnější a zdravotní péče je málo účinná, lidé žijící na konci 19. století by nám dnešní zdraví záviděli. Průměrná délka života byla 35 let, každé třetí dítě zemřelo ve věku do 5 let a jakékoliv banální škrábnutí se mohlo rozvinout v smrtelnou otravu krve. Na začátku 20. století však díky objevům na poli biochemie a mikrobiologie došlo doslova k revoluci v péči o zdraví. Dostupné kvalitní potraviny, hygiena, očkování a antibiotika jsou výsledky základního výzkumu, které změnily celý svět. Vyzkoušíte si, jak k tehdejším objevům došlo, a dozvíte se, jaké nové úkoly na biochemiky a mikrobiology ještě čekají.

Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha – Potraviny od pravěku do vesmíru
Výroba a úchova potravin provází lidstvo od nepaměti. Zpracování ovoce, zeleniny, masa, výroba mléčných produktů, cukru, čokolády a chleba se postupně vyvíjela a mají kořeny v historii. Každá potravina může mít svůj příběh. Chcete se dozvědět o moderních procesech zpracování potravin? Přijďte se podívat, čeká Vás zábava, zážitky a nové znalosti!

Fakulta chemicko-inženýrská VŠCHT Praha – Analytická chemie
Uvidíte analytické techniky přímo v praxi, především s využitím mobilních analytických přístrojů. Reálné vlastnosti a chování chemických vzorků převedeme do digitální formy a můžeme je dlouhodobě ukládat, ale i vzájemně porovnávat, vytvářet databáze a dále zpracovávat.

Ústav ekonomiky a managementu VŠCHT Praha – Laboratoř peněz
Peníze jsou obchod, majetek, šikovnost i umělecké dílo. To poznají návštěvníci naší festivalové Laboratoře peněz. Nejmenší děti se naučí, jak s nimi správně nakládat a jak si všechno dobře spočítat. Mladí i staří prověří své znalosti v hrách a kvízech, zkontrolují, jestli nenosí v peněžence padělky, a soutěživí poznají svět mezinárodního obchodu v napínavé strategické hře Čœkonomika. A kdo to všechno zvládne, vyrazí si vlastnoručně svou minci.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – Kořeny kriminalistické vědy
Forenzní vědy jsou populárním tématem televizních seriálů a my vám představíme ty nejstarší z nich: daktyloskopii, balistiku, trasologii i forenzní chemii. A samozřejmě nebudou chybět ukázky barevné chemie, chlad kapalného dusíku a žár planoucího ohně!

www.vscht.cz

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD

V PPG každý den vyvíjíme a vyrábíme barvy, nátěrové hmoty a speciální materiály, kterým zákazníci důvěřují již 140 let. Naše výrobky můžete najít kdekoli, od vesmírných lodí po stěny u vás doma. V České republice sdružujeme oblíbené značky jako Primalex, Balakryl či Bondex a provozujeme síť prodejen Dům barev.

Objevte kouzla nátěrových hmot

Mladí vědátoři, pozor! Jste připraveni na dobrodružnou výpravu do světa barev? V našem workshopu se dozvíte vše o tom, jak nátěrové hmoty fungují, z čeho se vyrábějí a jak se používají ve všem od hraček až po auta a budovy. Náš tým odborných instruktorů vás provede praktickými pokusy a aktivitami, které vám umožní hlouběji porozumět vědeckým poznatkům o nátěrových hmotách a jejich mnohostrannému využití. Díky interaktivním ukázkám budete překvapeni, jak zábavná může být věda!

www.ppg.com

Mikrobiologický ústav AV ČR

Mikrobiologický ústav AV ČR představuje největší pracoviště multidisciplinárního výzkumu v České republice, které komplexně studuje vlastnosti mikroorganizmů a savčích buněčných linií z hlediska základního výzkumu i z hlediska jejich praktické využitelnosti v průmyslu nebo medicíně.

Jak znečišťujeme životní prostředí v 21. století?
V minulém tisíciletí se lidé z neznalosti uvolnili do životního prostředí množství různých toxických látek, s jejichž přítomností a negativními důsledky se potýkáme dodnes. Že dnes už jsme chytřejší? Bohužel to není tak úplně pravda. I v současnosti dochází k uvolňování nových toxických látek do životního prostředí. Zjistěte, o které látky se jedná, v čem je můžeme najít a zda nemáte některé z nich doma. Dozvíte se, jak s těmito nežádoucími sloučeninami v laboratoři pracujeme, a třeba si to zkusíte!

Houby jsou všude
Sbíráte rádi houby? Víte ale, že houby nejsou jenom hříbky, že mezi houby patří třeba i plísně a kvasinky? Na jedné straně jsou užitečné, využíváme je v potravinářství nebo farmacii, na druhé straně také ale ničí úrodu a napadají naše tělo. Uvidíte, jak vypadají jejich nejvýznamnější zástupci. Třeba ti, kteří napadají kůži, obilí nebo plíseň používanou při výrobě sýra. Dále uvidíte, jak se tyto organismy pěstují a jak zjistíme do kterého druhu patří.

www.mbucas.cz

Nadace ORLEN Unipetrol

Nadace ORLEN Unipetrol podporuje nadané studenty, školy, nadšené pedagogy a vědce v jejich činnosti a rozvoji. Za pět let trvání již rozdělila v rámci grantových programů 23 milionů Kč. Prostřednictvím různých projektů, jako je Báječný den s chemií, EDUbus, Horizon Hydrogen GRAND PRIX aj. se snaží podporovat zájem žáků o chemii.

Vodík – palivo současnosti

„Věřím, že vody bude v budoucnu využíváno jako paliva, voda je uhlím budoucnosti…“ píše v jednom ze svých románů Jules Verne. O jak vzdálené budoucnosti, ale mluvil? Jsme opravdu schopni vyrobit palivo z vody? ORLEN Unipetrol je jediným zpracovatelem ropy v ČR a producentem kapalných paliv, stále víc se však zaměřuje i na odklon od klasických paliv a hledá způsoby výroby alternativních paliv pro čistější budoucnost. Z čeho dnes dokážeme vyrobit palivo pro naše automobily? A co může pohánět automobily v budoucnu?

www.nadaceorlenunipetrol.cz

ČT edu

ČT edu je vzdělávací platforma České televize, která nabízí pomocnou ruku všem učitelům. Najdete zde videa a materiály do hodin, ať už vás zajímá přírodověda na prvním stupni nebo středoškolská chemie.

Buben plný otázek

Kolik má člověk v těle kostí? Co je tokamak? Jak je dlouhé tenké střevo? A co je to plazma? Připravili jsme pro vás sadu otázek, které zábavnou formou prověří vaše znalosti. S ČT edu vám ukážeme, že není špatné otázky a že učení může být hra.

www.ctedu.cz

ZOO Praha

Zoologická zahrada hl. m. Prahy byla založena v roce 1931 a za svou bezmála stoletou historii se z malého zvířecího parku na periferii města stala moderní institucí, která ročně přivítá téměř půl druhého milionu návštěvníků.

Věda v ZOO

Víte, že zoologická zahrada je také vědeckým pracovištěm, kde probíhá výzkum v oblasti biologie, chovu zvířat, veterinární medicíny, taxonomie a druhové ochrany? Při chovu zvířat v zoo lze totiž shromáždit jedinečné informace, které by v přírodě bylo obtížné získat. Z přibližně 680 druhů zvířat chovaných v Zoo Praha je více než 540 zařazeno na Červený seznam ohrožených druhů, a tak tyto informace mohou v budoucnu pomáhat k jejich ochraně. Poslání Zoo Praha se neomezuje pouze na chov a rozmnožování ohrožených druhů v zoo, ale v posledních letech se stále významněji soustředí na ochranu v místě přirozeného výskytu těchto druhů.

www.zoopraha.cz

Valeo

Valeo díky novým technologiím inovuje auta tak, aby vytvořilo čistší, bezpečnější a chytřejší mobilitu a řízení byla větší zábava.

Chytrá auta jsou všude kolem nás

Vidí nás, cítí nás, vědí o nás…ať už v nich sedíme nebo jdeme po chodníku. Nevěříte? Myslíte si, že to není možné? Zkuste se do chytrého auta posadit a vnímat okolí jako auto a vidět jako auto!

www.valeo.com

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Aero je největším výrobcem letecké techniky v České republice. Zabývá se vývojem, výrobou, prodejem a servisem vojenské i civilní letecké techniky. Spolupracuje s předními leteckými výrobci a v rámci vojenského programu je dlouholetým partnerem ozbrojených sil několika zemí, zejména Armády České republiky.

Lítej v tom s námi!
Letadla pro nás nejsou jen práce, je to naše radost, koníček a vášeň…vyvíjíme a vyrábíme cvičné proudové letouny, které odlétají do celého světa. Za 100 let historie AERA jsme vyrobili více než 11 tisíc letounů, a to není málo. Všechna naše letadla jsou 100 % domácí výroba. Vše začíná vývojem, návrhem prototypů a končí testováním. Pak součástky vyrobíme a letadlo stavíme šroubek po šroubku… Je to mravenčí práce! Ale ten pocit, když z hangáru vyjede hotový letoun, je k nezaplacení. Přijďte s námi propadnout kouzlu letadel!

www.vyrabimeletadla.cz

STRABAG a.s.

Jsme součástí nadnárodního stavebního koncernu STRABAG. Realizujeme i ty nejkomplexnější stavební projekty, a to ve všech oblastech stavebnictví – od budov po silnice, železnice, mosty i tunely. Stavíme na týmové spolupráci a na našich stavbách využíváme ty nejmodernější technologie.

Stavíme na týmové spolupráci

Stavební činnost je náročná jak na zdroje surovin, tak i na energie. Každá stavba je navíc zásahem do přirozeného životního prostředí. Uvědomujeme si environmentální dopady naší činnosti a usilujeme o jejich zmírnění, protože každý kilogram materiálu, který dokážeme v životním cyklu výstavby ušetřit, je přínosem pro naše životní prostředí. Přijďte si poslechnout, jak v rámci našich projektů využíváme strojní navádění, letecké snímkování či rozšířenou realitu nebo se posaďte do trenažeru bagru a zkuste jaké to je s ním pracovat!

www.strabag.cz

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova je nejstarší a se svými sedmnácti fakultami také největší univerzitou v České republice. Fakulty se nachází ve třech městech a Univerzita Karlova se pravidelně umisťuje mezi nejlépe hodnocenými univerzitami v Evropě. Nabízí i některé ojedinělé obory jako je egyptologie, klimatologie nebo adiktologie.

Stánek UK – Nejstarší a moderní
Každý z nás má v sobě kořínek vědy a se správnou péčí a trpělivostí z něj lze vypěstovat vědce nebo vědkyni. Na Univerzitě Karlově rostou ti nejlepší ve svých oborech, a i ty se k nim můžeš přidat. Na našem stánku prozkoumáš podhoubí vědy, vyzkoušíš si jaká její oblast je pro tebe ta pravá, a nakonec se můžeš těšit i na malou (zelenou) odměnu. Těšíme se na tebe! 

www.cuni.cz

Evangelická teologická fakulta, UK – Teologie a sociální práce včera, dnes a zítra
Jaký význam může mít teologie a sociální práce pro člověka 21. století? Jaké dědictví po předchozích generacích každý z nás neseme? Jak svět vypadal dříve, jak vypadá dnes a jak by vypadat mohl? Na všechny tyto otázky budeme společně hledat odpověď…
www.etf.cuni.cz

Filozofická fakulta, UK – Člověk ve víru třicetileté války
Ukážeme způsob nelehkého každodenního života lidí u vojska za třicetileté války (1618–1648). Obory, jejichž výzkumných metod bylo využito, jsou hlavně historie, dějiny knižní kultury a experimentální archeologie. Ukážeme vybavení a osobní předměty lidí, kteří se účastnili tažení třicetileté války – oděvy mužů i žen, předměty denní potřeby jako nádobí nebo nástroje pro ruční práce. Vše ukážeme, vysvětlíme, představíme a vše si také bude možné prohlédnout a vyzkoušet!
www.ff.cuni.cz

Lékařská fakulta v Hradci Králové, UK – Hledá se lékař
Přijďte nahlédnout do historie medicíny. Uvidíte, jak se léčilo v minulosti a kam medicína pokročila. Určitě byste neměnili…naši studenti budou trénovat všechny zájemce v umění medicínského bádání, vyšetřování a prvních krůčků léčení.
www.hledaselekar.cz

Matematicko-fyzikální fakulta, UK – Fyzikální experimenty nejen s tekutým dusíkem
Nebaví vás teoretické fyzikální poučky a chcete vědět, k čemu je fyzika dobrá? Fyzika je dobrá úplně ke všemu. Život kolem nás se řídí fyzikálními zákony, které vůbec nevnímáme.. Ukážeme fyziku v užitečné experimentální praxi pomocí jednoduchých pokusů a ukážeme principy jejich fungování. Uvidíte zajímavé optické jevy nebo hrátky s dusíkem o „teplotě“ –196 °C. To je zábavná fyzika!
www.mff.cuni.cz

1.lékařská fakulta, UK – Výuka medicíny tehdy a dnes
Jak se posunula výuka medicíny? Jak probíhala resuscitace dříve a jak je tomu dnes? Na moderních simulátorech uvidíte pacienta na ECMO a ukážeme vám i kontinuální resuscitaci přístrojem LUCAS. Adiktologové vám pomocí smokelyzeru změří nečistoty ve vydechovaném vzduchu a studenti zubního lékařství vás proškolí v dentální hygieně.
www.lf1.cuni.cz

3. lékařská fakulta, UK – Nenech se zaskočit!
Jak být připraven i na nepříjemné situace? Cestou je vzdělávání a důkladný nácvik! Slova první pomoc slyšel snad úplně každý. Dokázali byste ale opravdu zachovat klid a člověku pomoci? Věděli byste co dělat? Na našem stánku si budete moct nacvičit základní techniky resuscitace a zeptat se dobrovolníků na postup v dalších situacích. Péče o sexuální a reprodukční zdraví je součástí prevence a udržování zdraví lidského těla. Dlouho ale bylo téma tabuizované a bohužel ještě pořád trochu je. Víte, co znamenají všechna ta zvláštní slovíčka? Své znalosti si budete moct ověřit v našem kvízu! Také si budete moci zkusit vyšetření na modelech prsou a varlat a naučit se tak odhalit počátky případného nádorového onemocnění. V péči o zdraví nezapomínáme ani na nejmenší, a tak s sebou bereme našeho zkušeného dětského doktora. Sice toho moc nenamluví, ale s dětmi to opravdu umí! S naším plyšovým méďou Teddym se děti hravou formou zbaví strachu z bílých plášťů. Také na plyšových modelech orgánů vysvětlíme dětem základy fungování lidského těla.
www.lf3.cuni.cz

Lékařská fakulta v Plzni, UK – Vše o krevním oběhu: prakticky od prevence po záchranu
Jak vlastně funguje srdce a oběhový systém? Pojďte si s námi vyzkoušet roli doktora. Na názorných příkladech spolu vyšetříme pacienta, změříme tlak a vyzkoušíme, jak funguje srdce a oběhový systém. Ukážeme si, jak důležitá je péče o tento systém. Představíme Vám i situaci, do které se může dostat každý z nás – setkání s člověkem v bezvědomí. Tento úvod doplníme základy resuscitace dospělého i dětí. Druhá skupinka našich členů bude předvádět zástavu masivního krvácení. Vysvětlíme, jak takové krvácení zastavit, jak poznat správné škrtidlo a jak základně ránu obvázat.
www.lfp.cuni.cz

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, UK – Od travičství k moderní farmacii a diagnostice
Zchvácení člověka chorobou bylo dříve často přisuzováno působení zlých duchů. Dnes již víme, že za patologickými stavy stojí prokazatelné příčiny. Jak se vyvíjely metody hodnocení biologického materiálu a užívání léčivých přípravků v proudu času? Farmacie od svého začátku využívala síly léčivých i jedovatých rostlin víceméně metodou pokus-omyl. Od té doby však urazila opravdu dlouhou a spletitou cestu s řadou slepých odboček, která nás dovedla od používání kořínků a prachu z mumie až k vymýcení neštovic, antibiotikům, radiofarmakům a ještě dál.
www.faf.cuni.cz

Fakulta tělesné výchovy a sportu, UK – Měníme svět pohybem!
Pohyb a sportovní aktivity jsou nedílnou součástí zdravého životního stylu každého jednotlivce v každém věku. Jak jste na tom? Co můžete udělat jinak? Jaké jsou nejnovější vědecké poznatky o vlivu pohybu na lidské zdraví? Přijďte si o tom popovídat k nám…
www.ftvs.cuni.cz

Husitská teologická fakulta, UK – Písmo a teologie jako kořeny vědy
Teologii můžeme považovat za jeden z nejstarších vědeckých oborů, v němž se protínají prvky filozofie, historie, jazykovědy a dalších. V jejích dějinách sehrálo písmo klíčovou roli, neboť umožnilo uchovávat a předávat zásadní myšlenky a důležité poznatky, které inspirovaly vědce v dalších generacích a staletích. Seznámíme zájemce s některými z nejstarších písem naší civilizace a vyzkouší si s nimi pracovat a tvořit.
www.htf.cuni.cz

Katolická teologická fakulta, UK – Na počátku bylo slovo
„Na počátku bylo slovo“ je biblický verš, který odkazuje na stvoření světa. Na slovo a jeho mimořádný tvůrčí potenciál se podíváme očima několika různých disciplín, kterým se na naší fakultě věnujeme v rámci studia dějin umění, literatury, historie nebo teologie. Vyzkoušíte si tvorbu dadaistické básně, luštění starých textů a psaní husím brkem či odkrývání tajuplných významů a biblických příběhů ve známých obrazech.
www.ktf.cuni.cz

Přírodovědecká fakulta UK – Přírodovědci.cz
Objevte s námi skrytá zákoutí přírody, která dosud neznáte. Odhalí je nadšení objevitelé zřad studentů. U nás najdete odpovědi na tajemství přírody! Jak? Seznamte se s pridovedci.cz.

Kořeny přírodních věd

Přiblížíme historický vývoj v přírodních vědách a seznámíte se s rostlinnými fosíliemi v časových a systematických souvislostech. Chemici předvedou technologický vývoj metod od historických aparatur po moderní přístroje. Ačkoli stromy vypadají, že si jen tak tiše rostou, ve skutečnosti významně ovlivňují jiné organismy i své okolí. Dozvíte, co o nich možná ještě nevíte… Jaká je práce forenzního antropologa? Jak lze z kosterních pozůstatků zjistit, komu patřily? Získáte řadu informací o lidském těle, které pak sami využijete při sestavování modelu kostry. Probereme s vámi mezipohlavní rozdíly, změny na kostech v průběhu růstu a stáří, dopady vážných onemocnění či zranění a mnoho dalšího. Některé změny a defekty ukážeme na skutečném antropologickém materiálu.

www.natur.cuni.cz
www.prirodovedci.cz

Pedagogická fakulta UK – Smart Food – Chytře s jídlem

Smart Food – Chytře s jídlem
Problematika plýtvání potravinami je aktuálním a diskutovaným tématem z ekonomického, environmentálního, ale i sociálního pohledu. Můžeme hovořit přibližně o jedné třetině produkce potravin, která přichází nazmar, přičemž samotnou polovinu vytváří běžné domácnosti. Z tohoto důvodu je projekt Smart Food zaměřen na interaktivní a zábavný přístup k prevenci, jehož cílem je redukce plýtvání potravinami prostřednictvím inovativních digitálních učebnic a školních vzdělávacích programů.
www.chytresjidlem.cz

„Luštění“ nejen s čísly
Víte, co jsou to tangramy? Tangramy jsou velmi stará čínská hra, hlavolam na principu puzzle složený ze sedmi destiček geometrických tvarů, které rozvíjí geometrické představy. Ukážeme, že obávaných slovních úloh o pohybu není třeba se obávat, že zlomky nejsou trápení a že dělitelnost má svá logická pravidla…přijďte si pohrát s tangramy, ale i s matikou!
www.pedf.cuni.cz

Fakulta sociálních věd UK – Kořeny sociálních věd
Jak vypadala média před nástupem internetu? Co znamenají některé společenskovědní pojmy? Pojem média patří mezi nejpoužívanější pojmy současnosti. Máme na mysli hlavně tisk, rozhlas, televizi, případně média založená na digitálním zpracování a přenosu dat, které nesou označení nová – internet.
Přijďte si hravou formou ověřit, jak se orientujete ve společenských vědách a co víte o jejich vzniku!

www.fsv.cuni.cz

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita je třetí největší univerzitou v Praze. Nabízí špičkovou vědu a výzkum zaměřený na širokou škálu oblastí od ekonomie, přes potravinářství, techniku, ekologii až po lesnictví. Má jeden z nejudržitelnějších kampusů v Evropě.

Technická fakulta ČZU – Pro(totypová) lab(oratoř) ProLab
Prototypová laboratoř ProLab má široký záběr, dovolující realizovat rozmanité úkoly. V současné době probíhá vývoj autonomních prostředků pro činnosti spojené se zemědělskou výrobou. Například projekt ARGONAUT vyvíjí víceúčelový pracovní dron. Jedná se o pracovní dron určený k lokální aplikaci chemických ochranných látek. Tím, že se jedná o cargo dron, je možné ho použít i pro bezkontaktní distribuci léčiv či ochranných prostředků v oblastech se zvýšeným rizikem. Dalšími autonomními prostředky z dílny ProLabu, se kterými se seznámíte jsou: Foresthor, Locathor, Compacthor. Dále studenti z týmu FormuceCULS vyvinuli zařízení pro měření reakční doby, které si můžete sami vyzkoušet a zjistit, zda i vy se můžete stát pilotem formule. Na stánku budou přítomni studenti ze střední průmyslové školy Ječná, kteří představí svůj robotický kroužek.

Fakulta tropického zemědělství ČZU – Tropy v srdci Evropy
Fakulta tropického zemědělství je ojedinělé pracoviště v srdci Evropy, které se věnuje výzkumu a výuce v oblasti tropů a subtropů. Na infostánku se tedy můžete dozvědět informace o fakultě a studijních oborech, získat povědomí o studijních spolcích a předevšímzískat vzhled do vědecké části fakulty. Mimoto si budete moci otestovat čichové buňky při poznávání esenciálních olejů. U stánku budou k dispozici vzorky sinic a návštěvníci mohou dle čichu rozeznávat o jakou rostlinu se jedná, či jakou vůni jim příslušný vzorek připomíná.

Fakulta lesnická ČZU – Les očima vědců
Víte, jak vypadá brouk, který způsobil kůrovcovou kalamitu? Určitě ne! Teď budete mít příležitost. Jako důsledek změny klimatu lze očekávat škody suchem, poškození lesů vichřicemi a především škůdci. Poznáte nové postupy a metody, které pomáhají lesníkům pěstovat odolnější a stabilnější lesy. Dozvíte se, co je lesní pedagogika a otestuje své znalosti v „poznávačce“ druhů dřeva. Budete se divit, jak jsou dřeva rozdílná!

Fakulta provozně ekonomická ČZU – Ekonomie na dosah ruky
Kdo z nás neměl jako dítě oblíbené hračky a modely? Ať už šlo o domečky pro panenky, akční figurky, poníkův ráj nebo stavebnice. Hravě jsme objevovali a poznávali svět kolem nás. Ekonomické modely představují podobně zmenšené a zjednodušené verze světa, které umožňují ekonomům vytvářet zobecnění a předpovědi chování ekonomik nebo jejich částí v různých situacích. Objevte ekonomii zábavnou a interaktivní formou! Zkuste, jak reagují ekonomické modely na různé změny. Jaký dopad má snížení exportu jednoho státu na ostatní země? Přijďte a doslova se dotkněte ekonomie!

Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů – Super plevel a hmyz na talíři
Správné rozhodování v zemědělství vyžaduje rychlý a spolehlivý přístup k přesným informacím o počasí. Při plánování zásahů, jako je ochrana rostlin, hnojení a boj proti plevelům a škůdcům, je třeba znát vývojové fáze a cykly jednotlivých druhů. Díky znalostem a přesným informacím můžeme zasáhnout efektivně. Hmyz ale není jen škůdcem, některé druhy mají mnoho užitečných vlastností. Věděli jste, že obsahují vysoké množství kvalitních bílkovin podobně jako hovězí maso? Navíc některé druhy hmyzu jako je potemník moučný, cvrček domácí a saranče stěhovavé, již byly schváleny Evropskou komisí jako nové potraviny. Přijďte si vyzkoušet roli hospodáře a ochutnat naše lahůdky z hmyzu!

www.czu.cz

Planetum

Planetum je největší institucí svého druhu v České republice. Seznamuje širokou veřejnost s astronomií a příbuznými přírodními a technickými vědami. Je organickou částí pražské kultury a nabízí program ve třech objektech: Štefánikově hvězdárně na Petříně, Planetáriu Praha a Hvězdárně v Ďáblicích.

Když jde o vesmír, není tu nikdo lepší!

Vyzkoušejte si náš tréninkový simulátor s přetížením až 3G a zažijte jedinečný pocit totální dezorientace v prostoru, jako zažívají akrobatičtí piloti či astronauti.

www.planetum.cz

Úřad průmyslového vlastnictví ČR

Kdo jsme? Jsme český patentový a známkový úřad. Co děláme? Udělujeme patenty na vynálezy, zapisujeme ochranné známky a designy, spravujeme informační databáze. Fungujeme i jako speciální informační centrum pro průmyslové vlastnictví a také vzděláváme.

Co je patent a co ochranná známka

Víte, co si představit pod pojmem duševní vlastnictví? Co je duševní vlastnictví a co do něj patří? Dozvíte se, jaký je rozdíl mezi patentem a ochrannou známkou a co musí nápad splňovat, abyste se mohli chlubit, že jste vlastníkem patentu? A jak se dá se chránit třeba, že výrobek má zajímavý tvar? V kvízech a dalších hrách poznáte slavné vynálezce a jejich vynálezy, které pohnuly světem…

www.upv.gov.cz

H2Ospodař!

Projekt H2Ospodař! je zavedeným autorem vzdělávacích workshopů pro mateřské, základní a střední školy, školitelem zaměstnanců ve firmách, poradcem na vodní audit a častým účastníkem veřejných akcí enviromentálního zaměření. Cílem našeho snažení je budovat v lidech úctu k vodě a učit je šetrnému hospodaření s ní.

Cesta vody nejen s člověkem

Když ráno vstaneme, uděláme si snídani, vyčistíme si zuby, dáme si sprchu a vyrážíme do školy a práce. Málokdy se ale zamyslíme nad tím, jak pitná voda vzniká a jak se dostává do našich domácností. Kde vzniká pitná voda, kterou každý z nás využívá v množství přibližně 100 litrů za den, a kde končí? Co se stane, když odteče do kanalizace a jak s ní lépe nakládat? Ukážeme, jak vodou šetřit a neztratit pohodlí.

www.h2ospodar.cz

HELPPES centrum výcviku psů pro postižené

Helppes pomáhá osobám se zdravotním postižením přeskákat každodenní překážky pomocí speciálně vycvičených psů již od roku 2001. Helppes je držitelem akreditace mezinárodních odborných organizací Assistance Dogs Europe a Assistance Dogs International. Každý pes je cvičen dle vysokých nároků mezinárodních standardů a přesně podle potřeb daného klienta.

Pes je nejlepší terapeut

Pes dokáže člověku pomáhat v běžných, ale pro některé lidi příliš náročných úkonech. Umí pomoci při otevírání a zavírání dveří či zásuvek, pomoc při svlékání a oblékání, rozsvěcení či zhasínání světel, pomoc při podávání nejrůznějších předmětů spadlých na zem či přinášení a podávání předmětů. Dokáže svému člověku „říci“, že na něj někdo volá, zvoní, přišla SMS zpráva, doprala pračka, že někdo klepe na dveře, dovařila varná konvice, jede či troubí auto, tramvaj…. to není člověk, je to pes!

www.helppes.cz

Life RESCUE záchranáři Praha

Středisko, jehož hlavní náplní je osvěta první pomoci a zvýšení její povědomosti ve společnosti. Předává veřejnosti mnoholeté zkušenosti a poskytuje vlastní výukové programy pro dětské i dospělé posluchače. Tři školitelé jsou zaměstnanci záchranných složek a urgentních příjmů.

První pomoc je důležitá

Každému se může stát, že bude záležet jen na něm, jestli zraněný člověk bude žít. A´t už je to dospělý člověk, dítě nebo kojenec. Je užitečné vědět, jak ošetřit krvácející ránu, znehybnit zlomeninu, nebo jak resuscitovat do příjezdu záchranky. Pojďte se naučit základní dovednosti nezbytné k záchraně lidského života. Dívejte se, ptejte se, zkoušejte, ale hlavně se nebojte!

www.liferescue.eu

IQLANDIA, o.p.s

Posláním společnosti je popularizovat přírodovědné a technické obory s využitím způsobů neformálního vzdělávání od badatelských aktivit po science show. Zpřístupňovat vědu a výzkum školám i široké veřejnosti. Cílem společnosti je pozitivně ovlivňovat postoj k přírodovědným a technickým oborům, zvýšit zájem o jejich studium a interaktivním způsobem získat vědomosti.

Věřte nevěřte – mladý badatel

Ukážeme, jak optika umí zmást naše smysly. Pokusy jsou zvládnutelné pro kohokoliv a budete vědět, jak je doma zopakovat až se pochlubíte, co jste se naučili! Pomocí obyčejných věcí tvoříme neobyčejné zážitky…

Ukážeme i tajemný svět biologie, který je možné vidět jen pod mikroskopem. Existuje mnoho druhů mikroskopů jimiž vidíme svět různě…školní mikroskop, digitální příruční mikroskop, stereolupa, mikroskop z mobilu. Uvidíte, jak křehký a krásný je svět kolem nás, který nemůžeme pozorovat běžným okem.

www.iqlandia.cz

Ústav analytické chemie AV ČR

Hlavní činností Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i., je vědecký výzkum v oblasti analytické chemie, k němuž jsou využívány především analytické nebo bioanalytické mikrometody, nanometody a metody stanovení stopových koncentrací látek. Naši věděčtí pracovníci se rovněž zabývají vývojem metodologie, přístrojové techniky a její miniaturizací v rámci vědních disciplín jako je genomika, proteomika, biotechnologie a další.

Barevné kořeny analytické chemie

Ukážeme, jak může být chemie barevná! Víme, co je spektrum a ukážeme barevné experimenty nejen v duhových barvách. Vyzkoušíte si, jak míchat barvy bez použití rukou nebo míchání tyčinkou. Uvidíte, jaké barvivo obsahují listy rostlin a pomocí mikrofluidního čipu nahlédnete tam, kam obvykle vidět není – promítnete simulaci kořenového systému rostlin!

www.iach.cz

Ústav chemických procesů AV ČR

Jsme veřejnou výzkumnou institucí se zaměřením na výzkum v oblasti chemie, nových materiálů a řadou inženýrských oborů. Vedle systematického základního výzkumu se věnujeme i výzkumu aplikovanému, kde vlastní poznatky a ideje přetavujeme do konkrétních výstupů se společenskými dopady.

I kuchyně je laboratoř

Běžná kuchyně nemusí nutně sloužit jen pro přípravu dobré večeře. Uvidíte, že i z té doma se může v mžiku stát chemická laboratoř plná působivých experimentů. Nikoho by nenapadlo, že z běžných surovin ze spíže lze během chvilky na kuchyňské lince připravit zajímavý pokus. Nevěříte? Opravdu to možné je, ukážeme jak na to!

www.icpf.cas.cz

Ústav experimentální botaniky AV ČR

Ústav v Praze se zabývá výzkumem hormonálních regulací, rozmnožováním rostlin, přenosem signálu v rostlinných buňkách společně s výzkumem fyziologie stresu. V Olomouci pak vědci čtou genetickou informaci různých obilnin, hlavně ječmene a pšenice a zabývají se genetickou rozmanitostí banánovníků.

Fascinující svět rostlin

Co jsou semena? Semena jsou rozmnožovací orgány, díky kterým dokáží rostliny přečkávat nepříznivá období roku a šířit se na delší vzdálenosti. Je proto třeba, aby svému účelu byla náležitě uzpůsobena. Na svém povrchu jsou chráněna odolným osemením. Ukážeme, co a jak důležité jsou slizové vrstvy, které tvoří součást obalu. Uvnitř semen jsou pak různé zásobní látky, které jsou důležitou součástí výživy lidstva. Jsou to polysacharidy (pšenice, ječmen, rýže), bílkoviny (čočka, fazole, hrách) nebo tuky (řepka olejka). Rostlinný kvíz ukáže, co vše o semenech víte…

www.ueb.cas.cz

 

Mikrobiologický ústav AV ČR centrum ALGATECH Třeboň

Centrum řasových biotechnologií vzniklo z původní Laboratoře pro výzkum řas, a letos si připomíná 60 let od svého založení. Třeboňské pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR se zaměřuje na výzkum mikrořas, sinic a fotosyntetických bakterií a jejich využití v průmyslu a v medicíně. Je největším pracovištěm zabývajícím se výzkumem mikroskopických řas v České republice.

Budoucnost patří mikroskopickým řasám

Víte, co jsou to mikroskopické řasy, jak se pěstují a k čemu jsou dobré? Ukážeme způsob kultivace mikroskopických řas a sinic pomocí kultivátoru, tedy zařízení, které za přítomnosti vody, živin, vzduchu a světla umožňuje pěstovat mikroskopické řasy. Zblízka uvidíte, jak vypadají různé druhy řas a sinic, se kterými v našich laboratořích pracujeme. Na některé se podíváte pod mikroskopem, jiné uvidíte v osvětlených kultivačních válcích a možná i nějaké ochutnáte!

www.alga.cz

Národní technická knihovna

Národní technická knihovna je veřejná knihovna se specializovaným fondem zaměřeným na vědu, techniku a aplikované přírodní vědy. Její hlavní úlohou je poskytování odborných informačních zdrojů a služeb studentům, pedagogům, vědeckým pracovníkům, ale i zájemcům o odborné informace z řad široké veřejnosti.

Můj přítel robot

Umíte si představit, že v knihovně nebudou lidé, ale budou obsluhovat roboti? Zadáte požadovanou literaturu a umělá inteligence vše obstará. Nahlédněte pod pokličku budoucnosti a seznamte se s nefalšovanou umělou inteligencí. Představíme našeho humanoidního robota a také šestinohého robotického pavouka, kteří vás vtáhnou do světa vědy a robotiky, knihovnictví velmi blízké budoucnosti…

www.techlib.cz

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., provozuje vodohospodářskou infrastrukturu hl. m. Prahy. Zabývá se výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod. Zajišťuje výrobu vody pro více než 1,2 mil. obyvatel hlavního města Prahy a dalších cca 60 tis. obyvatel Středočeského kraje.

Pražská voda

Osvěžení dobrou pražskou vodou pro každého! Kromě kvalitní a osvěžující pitné vody z kohoutku získáte zajímavé informace o výrobě a distribuci pitné vody, kterou považujeme za samozřejmost. Ale když téct přestane… Výroba pitné vody úzce souvisí s jejím čištěním. A tento složitý proces si málokdo umí představit. Ukážeme, jak celý proces probíhá i co všechno odpadní vody obsahují. A můžete si i zasoutěžit!

www.pvk.cz
www.veolia.cz
www.vodnistrazci.cz

Czech News Center, a.s.

Jsme lídrem na českém mediálním trhu. Denně přinášíme kvalitní zpravodajství a zábavu milionům lidí. Vydáváme nejčtenější tištěné tituly, tvoříme multimediální obsah pro online prostor a objevujeme možnosti nejmodernějších technologií.

Staň se ábíčkářem!

Staň se pravým ábíčkářem! Populární čtrnáctideník, který určený zvídavým dětem. Nabízí vždy aktuální informace ze světa vědy, techniky, počítačů, přírody i kultury. Využij jedinečnou příležitost a pořiď si ábíčko. Každé číslo ABC je originál a je tu s námi již více než šedesát let! Přijďte si pro oblíbený časopis, který rozhodně musíš mít!

www.cncenter.cz
www.abicko.cz

Celní úřad pro hlavní město Prahu

Celní správa ČR je bezpečnostním sborem, mezi jehož základní kompetence patří výběr cla, správa spotřebních a ekologických daní, vymáhání a kontrola hazardu. Ale i kontrola nelegálního zaměstnávání cizinců, ochrana práv duševního vlastnictví, kontrola mýta a elektronických dálničních známek, ochrana volně žijících druhů zvířat a rostlin nebo kontrola převozu finanční hotovosti.

Celní hranice bez hranic

Existují pravidla, která je i bez skutečných hranic nutno respektovat. Při zcela běžné celní kontrole se někdy podaří zachytit mnoho kuriózního „zboží“ jako třeba medvědí kůže, výrobky z hadí kůže nebo celého aligátora! Ale i živá zvířata…Bez zásahu celníků, jejich technického vybavení a psích kolegů by nebylo možné odhalovat ani padělané výrobky. Ukázku bezchybné práce předvede belgický ovčák Thor. Jeho neomylný čenich odhalí pašovaný tabák a cigarety!

www.celnisprava.cz

Biologické centrum AV ČR

Biologické centrum AV ČR se řadí mezi největší vědecké instituce ekologicky orientovaného výzkumu v Evropě. Sdružuje pět původně samostatných pracovišť (Entomologický ústav, Hydrobiologický ústav, Parazitologický ústav, Ústav molekulární biologie rostlin a Ústav půdní biologie) a jeho hlavním zaměřením je výzkum v biologických a biologicko-ekologických oborech.

Jak se loví viry

Viry jsou miniaturní balíčky genetické informace, které „ožívají“ jen v buňkách zvířat, rostlin, hub bakterií, i člověka. Často k naší velké nelibosti. Nejsou vidět očima ani světelným mikroskopem, přesto jich kolem nás (i v nás) je plno. Jak se vlastně takové „nic“ loví a zkoumá? Přijďte je s námi bezpečně ulovit a nahlédnout do jejich tajemného světa. V kreativním koutku si budete moci různé viry vyrobit.

www.bc.cas.cz

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

ÚOCHB AV ČR je přední výzkumná instituce pod hlavičkou Akademie věd ČR. Naším posláním je základní výzkum na rozhraní chemických a  biologických oborů a přenos výsledků základního výzkumu do aplikací a komerční sféry.

Chemická komunikace hmyzu

Chemická komunikace je nejstarší podobou dorozumívání, tedy jakési kořeny komunikace. Na souši dominují chemické komunikaci malé, vzduchem se šířící molekuly – feromony, které příjemci vnímají pomocí čichu. Předvedeme, jak společenský hmyz, konkrétně termiti, využívá svých schopností chemické komunikace. Budete moci zblízka prohlédnout i několik druhů termitů a švábů ze všech kontinentů.

Od chemie k biochemii

Dopoledne uvidíte nejrůznější tajné inkousty či barevné oscilační reakce a mnoho dalších zajímavých pokusů. Některé z nich si budete moci dokonce sami vyzkoušet. Odpoledne si můžete izolovat svou vlastní DNA ze slin a dozvědět se něco o tom, jak se hledá možné léčivo na rakovinu i jaké biochemické metody se k tomu využívají.

Chemie není magie

Co vše dokážeme vykouzlit pomocí elektrického proudu a chemie? K čemu využije chemik med a cukr? Co jiskří v prskavkách? A co vše jste chtěli vědět o bismutu, ale báli jste se zeptat? Přijďte se podívat na chemické experimenty, které vám odpoví nejen na tyto otázky.

www.uochb.cz

Univerzita obrany

Univerzita obrany jako jediná vojenská vysoká škola v ČR připravuje vojenské profesionály, důstojníky pro Armádu ČR a civilní odborníky pro bezpečnostní systém státu a obranného a bezpečnostního průmyslu.

Nejmodernější technologie najdete v armádě

Současná profesionální armáda je vybavena moderní technikou a profesionální vojáci jsou špičkovými odborníky ve svém oboru. Setkáte se s odborníky v oboru geografie a meteorologie a v kvízu si vyzkoušíte, zda byste se svými znalostmi uspěli, seznámíte se s předměty vojenské robotiky a odborníci v jejich ovládání prozradí k čemu se používají. Všechny tyto specializace však vyžadují perfektní duševní kondici. Můžete si vyzkoušet své kognitivní funkce – schopnost logického myšlení, prostorové orientace, koncentrace, slovní zásoby a stimulace paměti. Nejmodernější technologie najdete v armádě!

www.unob.cz

Armáda české republiky

Základním úkolem ozbrojených sil České republiky je připravovat se k obraně vlasti a bránit ji proti vnějšímu napadení. Armáda České republiky je nedílnou součástí demokratické společnosti, hlavní a rozhodující složkou ozbrojených sil. Svazky a útvary AČR se dělí na několik druhů sil – pozemní, vzdušné, speciální, kybernetické a teritoriální.

Letecký trenažér
21. základna taktického letectva má v rámci Vzdušných sil Armády České republiky za úkol zabezpečit ochranu vzdušného prostoru České republiky, pokračovací výcvik pilotů taktického letectva a působení ve prospěch integrovaného systému protivzdušné obrany NATO. Staňte se na chvíli pilotem na zkoušku na leteckém simulátoru L-159. Zkusíte s letounem odstartovat a proletět se nad Českou republikou. Seznámíte se se skutečnými mapovými podklady a naučíte se ovládat zbraňové a navigační systémy letounu. A v kokpitu letounu si vyzkoušíte profesionální přípravu pilotů před jejich praktickým výcvikem…

Stopy na místě činu
Vojenská policie v rozsahu vymezeném zákonem plní úkoly policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany České republiky. Vojenská policie nefunguje jen jako policie v pravém slova smyslu. Má mnoho dalších funkcí…třeba zajišťování stop na místě činu pomocí daktyloskopie. Daktyloskopie je jednou z nejstarších stále využívaných technik. Je to nauka o kožních papilárních liniích na prstech, dlaních a ploskách nohou. Průběh těchto linií je pro jedince charakteristický. Tato jedinečnost je využívána pro identifikaci osob. Ukážeme, jak to vypadá v praxi!

Vzdušný průzkum
25. protiletadlový raketový pluk „Tobrucký“ je součástí Vzdušných sil Armády České republiky a jejího zapojení do sil NATO. Vojáci tvoří jádro jednotky, která je připravena řešit krizové situace ve službách Sil velmi rychlé reakce NATO. Jednotka zabezpečuje ochranu vzdušného prostoru ČR a protivzdušnou obranu bojových jednotek. Na aparatuře vzdušného průzkumu se seznámíte s celým procesem průzkumu a osaháte a vyzkoušíte si její obsluhu.

www.acr.army.cz

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy chemická jednotka

Stanice je základnou pro dvě zásahové jednotky, výjezdovou jednotku požární ochrany a jednotku chemické služby, dále pro výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy se dvěma vozy, s posádkou rychlé lékařské pomoci a rychlé zdravotnické pomoci. Oddělení chemické služby zabezpečuje plnění úkolů pro všechny hasičské stanice na území hlavního města Prahy.  

Když je problém, voláme 150

Bereme je jako běžnou součást života… nastane-li problém, voláme hasiče. Nejen k požárům, ale i k záplavám, autonehodám, nebo k zaseknutému výtahu. Speciální složku tvoří chemická jednotka. Ukážeme, jak se přímo na místě detekují nebezpečné látky. Uvidíte, jak složité je oblékání protichemického oděvu s celoobličejovou maskou a uvidíte v provozu dekontaminační zařízení pro povrchy a prostory. Všichni víme, jak vypadá hasičské auto, ale málokdo ví, co se skrývá uvnitř – na malé ploše velký hi-tech!

www.hzscr.cz/hzs-hlavniho-mesta-prahy

BESIP Praha

BESIP  je oddělení Ministerstva dopravy ČR a zabývá metodikou dopravní výchovy dětí ve školách, ale i preventivními dopravně-bezpečnostními kampaněmi zaměřenými na všechny kategorie účastníků provozu na pozemních komunikacích.

Pravidla je nutné dodržovat!

Preventivní kampaň BESIP zaměřená na děti, chodce, cyklisty i seniory s názvem „Dám respekt: řidiči versus cyklisté“ si klade za cíl změnit nepříznivý vývoj příčin a následků dopravních nehod, upozornit chodce, cyklisty, děti a seniory na nebezpečí, které jim při pohybu v provozu na silnicích hrozí. V kole štěstí si vyzkoušíte své znalosti silničního provozu a za odměnu dostanete malý reflexní dárek!

www.besip.cz

Šikovné děti, z.s.

Šikovné děti, z.s. přináší polytechnickou výchovu do škol i školek, a to i v případě, že nemají vlastní dílnu. Kutil Junior vznikl s cílem organizovat kroužky řemesel a kutilství pro děti přímo v jejich škole. Rozvíjíme jejich technické myšlení, kreativitu a zručnost i na příměstských táborech a workshopech.

Kutil Junior – šikovné děti

Všechny děti jsou šikovné a kreativní a rády rozvíjí svou zručnost a tvůrčí myšlení. Jde jen o to dát jim prostor a příležitost. Vyzkouší si svou řemeslnou zručnost jak s opravdovým nářadím, tak s moderními technologiemi. Práce s nářadím děti velmi baví právě proto, že nemají možnost se s ní často setkat. Je to pro ně zároveň skvělý trénink zručnosti, která se jim bude hodit v dospělosti a pro některé i výborná příprava na budoucí technické povolání. Co si vyrobíte, to si odnesete domů!

www.kutiljunior.cz

Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni

Elektrotechnika je obor, bez kterého se společnost neobejde. Fakulta elektrotechnická na ZČU v Plzni je špičkově vybavená fakulta s letitou tradicí, záruka kvality a profesionality v přípravě pro budoucnost. Život máš jen ve svých rukou, věnuj se tedy perspektivním oborům, které hýbou dnešním světem.

Pět smyslů nestačí

Člověk dovede své okolí vnímat pěti smysly – z toho vzniklo „mít všech pět pohromadě“. Co když je to ale málo, nebo lidské smysly, receptory a nebo svaly nestačí? Naše ohebné senzory tištěné na fólii dovedou detekovat toxické či výbušné plyny a pomáhat tak třeba záchranářským týmům. Elektronika, vytvořená z vodivých textilních prvků (tzv. e-textilie), dovede snímat data v různých, například zdravotních aplikacích (teplotu, vlhkost, hydrataci kůže, tep, dech) a výrazně tak zvýšit kvalitu péče o pacienta a jeho komfort. Naše magnetická soft-robotická chapadla dovedou jemně manipulovat s velmi křehkými objekty a roboty dokáží se strojovou přesností a rychlostí kreslí libovolné obrazy. A budete si moci sami vyzkoušet mnohem více, například malá elektrická vozítka. To vše je elektrotechnika!

www.fel.zcu.cz

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci poskytuje nejen studium technických, ale i humanitně a přírodovědně zaměřených oborů na sedmi fakultách. Vedle vzdělávaní má dlouhou tradici v materiálovém, strojním a textilním inženýrství. Univerzita je světovou kolébkou průmyslové výroby nanovláken pro biomedicínské aplikace a zařízení na jejich výrobu.

Abeceda bioinženýrství z Liberce

Nanotechnologie studují a vytvářejí objekty s rozměry kolem tisíciny až milióntiny milimetru. Co je nano rozměr? V nanosvětě se vlastnosti látek dramaticky mění a nabízejí proto obrovské uplatnění v mnoha oborech. Představíme zejména nanovlákenné materiály pro medicínu, technologie umožňující jejich výrobu a možnosti studia (nano)materiálového bioinženýrství. Ukážeme, co nanovlákna jsou a z čeho vznikají…

www.tul.cz

Národní muzeum

Národní muzeum plní funkci sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou a metodickou. Zaměřuje se na více vědních a sbírkových oborů, jak přírodovědných, tak historických a uměleckých. Své sbírky spravuje a vystavuje v řadě budov v Praze i jinde v České republice. Od roku 1891 sídlí Národní muzeum v monumentální novorenesanční historické hlavní budově v horní části Václavského náměstí v Praze.

Prahou za přírodou
Věřili byste, že i ve velkém městě může žít mnoho druhů brouků, motýlů, ptáků! Chcete vědět, jaký motýl zrovna vám poletuje zahradou nebo kde v Praze můžete potkat roháče? S jednoduchou aplikací iNaturalist snadno zjistíte, jaké zajímavé druhy žijí v hlavním městě. Ukážeme, jak s aplikací pracovat i co obnáší práce přírodovědce v Národním muzeu.

www.nm.cz

Městská policie hl. m. Prahy

Městská policie jako orgán hlavního města Prahy zabezpečuje veřejný pořádek, přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, na prevenci kriminality, dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu a odhaluje přestupky.

Předložte řidičský průkaz
Od malička jsme zvyklí jezdit v autě a jezdit na kole. Bereme jako samozřejmost, že se vstupem do dospělosti budeme mít řidičák. Ale co vše je třeba znát a umět? Už od nízkého věku je dobré vnímat pravidla bezpečného silničního provozu a učit se je vždy dodržovat. A to jako řidič motorového vozidla i jako cyklista. Pokud jsou pravidla porušena, zastaví vás policejní hlídka. Přijďte si sednout na policejní motorku a zkontrolovat řidičák kamarádovi!

www.mppraha.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze

Objevte kořeny vědy spolu s Vysokou školou ekonomickou v Praze, která letos slaví již 70 let své existence. Nabízí studium bakalářských, magisterských, doktorských i MBA programů v českém jazyce, angličtině, francouzštině a ruštině zaměřených na ekonomii, finance, účetnictví, mezinárodní vztahy, ekonomiku, informatiku, statistiku a management.

Data, kořeny a business

Kam až vedou kořeny vědy a jak prorůstají ekonomií? Existuje nějaká spojitost mezi webovým rozhraním, cookies a ošklivou kořenovou zeleninou? Zástupci Fakulty informatiky a statistiky odhalí, co vše o sobě denně vysíláme nevědomky do online světa a představí, jak efektivně pracovat s osobními daty, aby vám přinášely maximální užitek. Fakulta mezinárodních vztahů vás seznámí s evolucí myšlení ohledně ideálního a ošklivého ovoce a zeleniny, s přínosy zavedení metrické soustavy pro obchod a s důležitostí znalosti značek. Přijďte objevit, jak spolu souvisí data, kořeny a business!

www.vse.cz

Future Port Youth

Mezinárodní futuristická konference studentů se zaměřením na aktuální témata budoucnosti. Future Port Youth také věnuje pozornost tomu, jak mohou mladí lidé ovlivnit budoucnost a vytvořit ji více udržitelnou. Přihlašte svůj studentský projekt do soutěže o zajímavé ceny!

I ty můžeš ovlivnit budoucnost!

Zajímalo vás někdy, jak bude vypadat náš svět v budoucnosti? Budeme jíst maso vypěstované v laboratořích a žít v Metaversu? Připraví nás ChatGPT o práci? Přijďte za námi do Future Hubu a vyzkoušejte si náš kvíz a virtuální realitu – tahle zkušenost se bude určitě hodit! A jak můžete ovlivnit budoucnost vy sami? Registrujte sebe nebo svou školu a buďte i vy součástí letošního ročníku ojedinělé futuristické konference Future Port Youth!

www.futureportyouth.com

Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Jsme nejmodernější škola v české republice! Naší vizí je vzdělávání pro budoucnost, kde studenti nejsou pouze pasivními příjemci informací. My se budoucnosti nebojíme, my ji tvoříme!

Škola budoucnosti

Přijďte se podívat na to, jak by mohlo vypadat vzdělávání za pár let a jak vypadá u nás už teď. Naučíme vás jak zabránit kyberútoku, naprogramovat roboty, používat umělou inteligenci a naprogramovat i chytrou domácnost…

www.ssps.cz

Česká geologická služba

Česká geologická služba je respektovaná státní organizace, která vytváří, uchovává a poskytuje nestranné expertní geologické informace pro státní správu, soukromý sektor a veřejnost. Je státní příspěvkovou organizací, resortním výzkumným ústavem Ministerstva životního prostředí, pověřeným výkonem státní geologické služby na území ČR.

Jaká je práce geologa?

Přijďte se seznámit nejen s geologií jako vědní disciplínou, ale vyzkoušet si i něco málo v praxi. Program pro malé i velké je různorodý – seznámíte se například s různými druhy hornin a prohlédnete si je pod elektronovým mikroskopem. Vyzkoušíte si, jaké je to stát se aspoň na chvíli zlatokopem a jestli je náročné vyrýžovat z písku zlato a těžké minerály za pomocí rýžovací pánve. Dále se například dozvíte, k čemu se v geologii používá termokamera a vyzkoušíte si, jak se s ní pracuje. A také se můžete ozdobit vlastnoručně vyrobenými šperky z kamenů!

www.geology.cz

Fyzikální ústav AV ČR

Fyzikální ústav Akademie věd je dlouholetým hrdým účastníkem festivalu na Kulaťáku. Věděli jste, že naše kořeny sahají už sedmdesát let do minulosti? Jsme veřejná výzkumná instituce zaměřená na základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyziky a rádi vám přiblížíme, na čem pracujeme.

Fyzikální ústředna

Víte, jak pod mikroskopem vypadají různé materiály, třeba i ty které mění světlo na elektřinu? Čím můžeme zachytit záření? A pozorovali jste už někdy růst krystalů? Co mají společného Učitelé & Vědci? To vše, a ještě více ve Fyzikální ústředně FZU! Nebude chybět ani drobná hra a tradiční odpočinková zóna s bublifukem.

Hravá fotovoltaika

Přijďte prozkoumat, jak lze vyrobit elektrickou energii přímo ze Slunce! Více o tom, jak FZU pomáhá na poli vývoje fotovoltaických článků, vám prozradí naši kolegové v hravém programu vhodném zejména pro rodiny s dětmi, ale na své si přijdou i hraví dospělí!

www.fzu.cz

Střední průmyslová škola zeměměřická a Geografické gymnázium Praha

Střední průmyslová škola zeměměřická a Geografické gymnázium Praha
Zajímá tě práce s mapou nebo se zajímáš o velké stavby a jejich realizaci? Máš rád přírodu nebo počítače? Přijď se podívat k nám na průmyslovku a gympl.

Přijď si změřit kousek světa
Unikátní věda, unikátní zaměstnání, které nemůže dělat každý. Dobrodružství v terénu i u počítače. Poznávání zajímavých míst v České republice, ale klidně i po celém světě. Nejen to je geodézie a geografie. Přijď si vyzkoušet práci zeměměřiče, bez kterých bychom neměli přesné mapy ani GPS navigaci!

www.spszem.cz

ASTROPIS

Astropis je časopisem pro všechny příznivce astronomie – od těch, kteří se rádi dívají občas na oblohu, až po profesionální astronomy, kteří si rádi přečtou populárně napsané přehledové články.

Astronomie pro nadšence

Astronomie pro velké i malé nadšence – přinášíme popularizační přehledové články ze všech oblastí astronomie i z příbuzných oborů přírodních věd jako je astrofyzika, částicová fyzika, kosmologie, astrobiologie či dějiny vědy. Ve čtyřech pravidelných číslech časopisu nechybí rubriky a články věnované praktickému pozorování hvězdné oblohy, stejně tak jako novinky z vědy či recenze nových publikací. Každý rok vychází také speciální tematické číslo věnované některé oblasti astronomie či speciálnímu jevu na obloze nebo v dalekém vesmíru. Pokud bude počasí příznivé budeme pozorovat Slunce astronomickým dalekohledem!

www.astropis.cz

Asociace malých debrujárů České republiky

Asociace sdružuje děti a dospělé se zájmem o vědu, techniku a přírodní vědy. Debrujáři stále něco objevují, bádají a dělají pokusy a jejich prostřednictvím se učí formulovat problémy, navrhovat řešení a ověřovat v praxi. Objevují zákonitosti přírody formou hry, které si mohou sami vyzkoušet, aby se pro ně věda stala zábavou a poučením.

Debrujáři

Debrujár si ví vždy rady! Asociaci představí Klub malých debrujárů při ZŠ Jakutská, Praha 10. Členové klubu objevují a bádají přírodní zákonitosti, které šíří mezi své spolužáky, mladší děti a širokou veřejnost. K pokusům nejsou potřeba složité přístroje, stačí věci běžně dostupné v domácnosti. Ukážeme, co vše děláme a vyzkoušíte si naše oblíbené pokusy. Připravíme pokusy s vodou a vzduchem a bystrost svých smyslů otestujete v naší Smyslové herně. A také, pokud počasí (a hvězdné konstelace) dovolí, si vyzkoušíte naši „Bublinádu“.

www.debrujar.cz

Dům dětí a mládeže Praha 4 - Hobby centrum 4

Nabízíme široký výběr činností a možností aktivního trávení volného času pod vedením profesionálních lektorů. Sport, technika, umění, tanec, hudba, výuka jazyků, keramika, výtvarný ateliér a nahrávací studio jsou součástí centra, které je určeno pro děti, mládež i dospělé. Nabízíme zájmové kroužky, tábory, výlety, kurzy, přednášky a školení, a také provoz sportovních zařízení, relaxačního areálu, lezeckých stěn a dalších aktivit.

LEGO robotika
Naprogramuj robota!

Vstupte do světa LEGO robotiky, která je plná kreativity, zábavy a technologií. Můžete si vyzkoušet nejnovější trendy v LEGO robotice a ukážeme vám, jak se děti mohou stát staviteli a programátory svých vlastních robotů. Naši zkušení instruktoři vás vším provedou, ukážou vám různé modely a vysvětlí základy programování. Kromě toho se můžete těšit na ukázky soutěžních robotů, které jsou plné pohybu, rychlosti a přesnosti. Uvidíte, jak tito roboti zvládají různé výzvy a soutěžní úkoly.

www.hc4.cz

Air Products

Air Products je přední světová společnost zabývající se výrobou a distribucí technických plynů a technologií pro celou řadu průmyslových odvětví. Pro průmysl jsou nepostradatelné stejně jako elektřina nebo voda.

Plyny v mém městě

Plyny nás všechny provázejí po celý život. Pijeme nápoje sycené oxidem uhličitým, konzumujeme potraviny uchovávané v dusíkové atmosféře a když je nám nejhůř, dýcháme čistý kyslík. Plyny totiž nemusí být jenom neviditelné nehmatatelné chemické vzorce. Přijďte se podívat co všechno plyny umí, jak se projevují, jak se mění dle skupenství a jak reagují s okolím. Podíváte se, jaké je využití plynů v každodenním životě. …

www.airproducts.cz

CEITEC VUT

Jsme mladé a dynamické centrum vědecké excelence posouvající hranice poznání v oblasti živých a materiálových věd. Budujeme mosty mezi světy nanotechnologií, materiálového inženýrství, molekulární biologie, biomedicíny a kybernetiky. Naši studenti a studentky mají přístup k nejmodernější výzkumné infrastruktuře a vzdělání v interdisciplinární vědecké komunitě.

Planeta není smetiště

Lidstvo je stále výkonnější v produkci odpadu. Výrobci, obchodníci i domácnosti plní rychle popelnice i skládky. Budeme brzy žít na smetišti? Ocitneme se v realitě post-apokalyptického filmu? A poradí nám s tím věda? Pokud budeme chtít, tak ano. První radou je odpad vůbec nevytvářet, protože to se pak nemusí řešit, co s ním. Další radou je recyklovat, třídit a přemýšlet. Přemýšlet a zkoumat, čím nahradit problematické odpadní materiály, a jak je snadněji zpracovat nebo rozložit. Na CEITEC VUT přemýšlíme o biomateriálech, jejich biodegradaci a také o jejich využití v medicíně a rozkladu v těle. Přijďte se zeptat a popřemýšlet s námi!

www.ceitec.cz

Letiště Praha a.s.

Hasičský záchranný sbor Letiště Praha je zřízen za účelem zabezpečení záchranné a požární služby v civilním letectví v areálu největšího mezinárodního civilního letiště v ČR. Má téměř 100 zaměstnanců, kteří zajišťují nepřetržitou službu. Jízda k místu zásahu při leteckém provozu nepřesahuje 3 minuty a v neleteckém provozu 5 minut od ohlášení události jednotce.

Hasiči na letišti Praha

Jsme připraveni řešit nejrůznější mimořádné události na letišti i v jeho okolí. Ve vozovém parku máme čtyři letištní speciály Rosenbauer Panther a mnoho dalších specializovaných vozidel. K důležitému vybavení patří i automobilové schody, dosahující výšky až 8 m. Můžeme tedy rychle zasáhnout jak v malém letadle, tak třeba v Airbusu A380. Přijďte se podívat jaké zásahové vozidlo přijede?

www.prg.aero

Klaudie Švrčková

Každá barva v sobě ukrývá svoji symboliku a přisuzujeme jí nevědomky konkrétní význam. Základní barevné odstíny mají obecný význam, který je společný ve vnímání většiny lidí.

Bílou barvu všichni milujeme, představuje čistotu, ale také nový začátek. Oranžová bojuje proti únavě a pomáhá zvládat špatnou náladu. Zelená představuje návrat k přírodě a pohled na ni je léčivý. Žlutá symbolizuje slunce a je optimistická. Modrá je barvou oblohy, zklidní nás a usnadňuje soustředění.

Pojďte jejich řeči správně porozumět a pozorujte, jak česká výtvarnice Klaudie Švrčková zachytí zážitky z festivalu na malířském plátně.

www.klaudiesvrckova.com

Doprovodný program na pódiu VědaFestu 2023

Reagovat, či nereagovat? To je oč tu běží!

O tom, jestli a jak se děj odehraje, často rozhodují malé rozdíly. Přijď se podívat jakou (ne)barvu má krev, proč nám plamen hoří barevně, proč vůbec hoří a jakou ránu udělají chemici z VŠCHT svojí tajnou recepturou střelného prachu. Využij neopakovatelnou možnost vidět tajuplné experimenty ve velkém, vedle sebe a v porovnání. Ona totiž ani voda někdy požár nezachrání… K tomu nám dopomáhej Schrödinger.

Básně a zpěvy, chemie i motorky

se svými pokusy, vlastnoručně postaveným robotem a básněmi na téma „Planety“ vystoupí žáci ZŠ Lvíčata. Pak vás odborníci z biomedicíny zapojí do výroby obřích bublin. Komu se podaří vyrobit bublinu nejrychleji?  Nakonec Fakulta dopravní představí svoji závodní motorku a vybraní zájemci si na pódiu zkusí kvíz o ceny.

Mistři svého oboru

Nemají ve svém oboru konkurenci, mají disciplínu a nejlepší čich a odhalí každou nepravost… Thor, Stewart a Frodo předvedou, že je pro ně hračka najít pašovaný tabák, cigarety nebo drogy!

FameLab je vědecká soutěž. Má formu tří minutého stand-upového vystoupení. Národní finále má podobu velké vědecké show, která vzdělává, inspiruje a baví. Famelabu se může účastnit kdokoliv, kdo dovršil 21 let věku a studuje nebo pracuje v jakémkoliv vědním oboru. Stačí zápal pro věc, nestydět se vyjít před publikum a předvést, že věda nemusí být věda.

Terezie Pánková VŠCHT – Cukrovka
Sladší život pro diabetiky s novým insulinem: Jak funguje regulace glukosy v krvi? Jak jsme upravili insulin pro rychlejší kontrolu nad glykémií?

Matouš Veselý UK/FSV – Když nejde „jen“ o sport
„Sport je zkrátka všude a my jsme v něm“. Podíváme se na sport očima sociologa, na sport v moderní kultuře. Zaměříme se na specifickou oblast sociologie sportu, a to na studium sportovních mega-událostí. Jak sami uvidíte, v těchto mega-událostech totiž nejde „jen“ o hru, ale o něco mnohem vážnějšího a závažnějšího…

Eliška Jandová UK/PřF – Rakovina
Jsem molekulární bioložka a věnuji se studiu rakoviny. Návštěvníky festivalu obohatím o informace ohledně vzniku rakoviny a také rezistence k léčbě.

Jiří Mašek UK/PřF – Dendrologie – k čemu mi to je
Copak asi trápí stromy? Je to sucho, oheň, blesky, hromy?
Letokruhy skrývaj mnoho, nejen stromu stáří,
ale kromě toho, jak se stromu daří.
Co všechno teď stromy zkouší,
přijďte zjistit na vlastní uši.

Vodík – palivo současnosti

Že voda bude uhlím budoucnosti, psal už Jules Verne. Týmy základních škol z Litvínova a Mostu se pustily do této výzvy, sestavily autíčka na vodíkový pohon a vítězný tým předvede, co umí to jejich! Uvidíte a uslyšíte, jak se plní vize pana Verna…

Nejlepší přítel je chlupatý

Více než kde jinde zde platí: pes – nejlepší přítel!
Pes dokáže člověku pomáhat v běžných, ale pro některé lidi příliš náročných úkonech. Umí pomoci při otevírání a zavírání dveří či zásuvek, pomoc při svlékání a oblékání, pomoc při podávání předmětů spadlých na zem. Dokáže svému člověku „říci“, že na něj někdo volá, zvoní, přišla SMS zpráva, někdo klepe na dveře, jede či troubí auto nebo tramvaj…. A vždy nás vítá s láskou. Nevěříte? Uvidíte!!

Pohled do budoucnosti 

Jak zapadá nová budova do stávajícího okolí? Kde se nachází podzemní infrastruktura? Systémem rozšířené reality modelování terénů do skutečného prostředí je možné lépe porozumět novým stavbám nebo budoucímu tvaru krajiny a vizualizovat křižovatky, mosty, chodníky nebo tunely. Podíváte se na to, co nevidíte!

Recyklovat se dá leccos, i klouby nebo dinosaurus

Fakulta architektury představí krásného plasteosaura, který je dílem 130 tiskařů z celé republiky a normálně „bydlí“ v Národním muzeu. Fakulta strojní ukáže, že strojařina nejsou jen součástky strojů, ale i lidí – umí totiž i kloubní protézy či implantáty. A Fakulta stavební prozradí, jak a co se dá postavit z recyklovaných materiálů. 

FameLab je vědecká soutěž. Má formu tří minutého stand-upového vystoupení. Národní finále má podobu velké vědecké show, která vzdělává, inspiruje a baví. Famelabu se může účastnit kdokoliv, kdo dovršil 21 let věku a studuje nebo pracuje v jakémkoliv vědním oboru. Stačí zápal pro věc, nestydět se vyjít před publikum a předvést, že věda nemusí být věda.

Terezie Páníková VŠCHT – Cukrovka
Sladší život pro diabetiky s novým insulinem: Jak funguje regulace glukosy v krvi? Jak jsme upravili insulin pro rychlejší kontrolu nad glykémií?

Veronika Vetýšková VŠCHT – Chaotické proteiny
Když se řekne protein, tak si určitě nevybavíte chaos. Já se vás pokusím přesvědčit o opaku. Nebo se nám ty proteiny jenom jeví jako chaos? To všechno se dozvíte v mém vystoupení.

Eliška Jandová UK/PřF – Rakovina
Jsem molekulární bioložka a věnuji se studiu rakoviny. Návštěvníky festivalu obohatím o informace ohledně vzniku rakoviny a také rezistence k léčbě.

Jiří Mašek UK/PřF – Dendrologie – k čemu mi to je
Copak asi trápí stromy? Je to sucho, oheň, blesky, hromy?
Letokruhy skrývaj mnoho, nejen stromu stáří,
ale kromě toho, jak se stromu daří.
Co všechno teď stromy zkouší
přijďte zjistit na vlastní uši.

Reagovat, či nereagovat? To je oč tu běží!

O tom, jestli a jak se děj odehraje, často rozhodují malé rozdíly. Přijď se podívat jakou (ne)barvu má krev, proč nám plamen hoří barevně, proč vůbec hoří a jakou ránu udělají chemici z VŠCHT svojí tajnou recepturou střelného prachu. Využij neopakovatelnou možnost vidět tajuplné experimenty ve velkém, vedle sebe a v porovnání. Ona totiž ani voda někdy požár nezachrání… K tomu nám dopomáhej Schrödinger.

Dodejte modernímu interiéru industriální vzhled

Doba, kdy se betonová stěrka objevovala pouze v technických místnostech a skladech, je dávno pryč. Nátěr, který imituje „surový“ beton, patří mezi nejžádanější moderní povrchové úpravy a stále častěji oživuje stěny kaváren, obýváků nebo předsíní. Efekt betonu si bez zbytečně vysokých nákladů můžete doma snadno vytvořit i vy! Jak na to, vám ukáže technický expert z PPG.

Kdo si hraje, nezlobí

Debrujáři se rádi věnují pokusničení a popularizaci vědy. Během show uvidíte některé z našich oblíbených pokusů. Trochu si zaboucháme, něco určitě podpálíme, ale hlavně si to pořádně užijeme a určitě se něco nového dozvíme. Program je vhodný jak pro děti každého věku, tak i pro dospělé, které neopustila dětská hravost a zvědavost.

Václav Cílek, Jan Pačes, Martin Tyburec: Věda a vědění

Vše, co děláme, se zakládá na vědění o světě kolem nás. Vše má základ v našem porozumění tomu, co víme o životě. Vědění může být nahlíženo jako nejpodstatnější a současně nejméně prozkoumaný rys sociálního života, emoční část člověka. Věda pak je činnost umožňující odhalit, pochopit nebo lépe pochopit, jak funguje pozorovatelný fyzický svět. Vědění ve vědě se získává prostřednictvím výzkumu. Vědění a věda jsou spojité nádoby…

Fotoakce: VědaFest na Instagramu @vedafestdejvice
Zapojte se do fotoakce o zajímavé ceny a buďte při tom!!!

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel akce „Fotoakce VědaFest)“ (Dále jen „akce“). Pořadatelem akce je DDM hlavního města Prahy, se sídlem Karlínské náměstí 7, 180 00 Praha 8, IČO: 00064289: (dále jen „pořadatel“).

Harmonogram akce: Akce probíhá v době od 21. 6. 2023 do 25. 6. 2023, 12:00 (dále jen „doba trvání akce“) následujícím způsobem:

1 Registrace: Do akce se zaregistruje uživatel IG vytvořením příspěvku z místa konání akce VědaFest 2023. Podmínkou k účasti akce je splnění těchto 2 podmínek ze strany účastníka:
a) Účastník sleduje účet @vedafestdejvice
b) Účastník v popisku příspěvku označí @vedafestdejvice a přidá hashtag #fotovedafest2023.

2 Vyhodnocení akce: Vyhrává 6 účastníků, kteří splní podmínky akce (bod 1) a získají největší počet laiků do neděle 25. 6. 2023 do 12:00. Odměnění budou kontaktováni soukromou zprávou přes IG.

3 Účastníci: Účastník se může zapojit do akce opakovaně. Účastníkem se může stát fyzická osoba. Pořadatel má právo vyloučit z akce účastníky, pokud má oprávněné podezření na nedodržení pravidel nebo spáchání podvodného jednání ze strany účastníků či jakékoli jiné osoby, jednající ve prospěch účastníka. Odměnění budou kontaktováni organizátorem akce prostřednictvím soukromé zprávy a vyzváni k vyzvednutí odměny. Z akce jsou vyloučeni zaměstnanci, rodinní příslušníci a osoby blízké pořadateli akce

4 Odměny v akci: Odměnění získají 2x poukaz do ZOO, 2x chemický balíček a 2xinženýrský balíček.

5 Všeobecná ustanovení: Účastí v akci vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly akce a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v akci bere účastník na vědomí, že obsah aplikace, její výkon, rychlost přenosu zpráv a dat, dále rychlost odpovědi jsou závislé na obsluhující technologii, proto tyto mohou být nepříznivě ovlivněny takovými na pořadateli nezávislými faktory, jako je například (avšak ne výhradně) chyba ve spojení, výkon serverových počítačů či zachování bezpečného síťového připojení. Pořadatel vylučuje veškerou odpovědnost, která pramení z výše uvedeného. Účastníci přihlášením do akce udělují v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu všech informací, poskytnutých pořadateli, za účelem realizace a vyhodnocení akce, jakož i zasíláním obchodních sdělení ohledně akce prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
a) Zpracovávané osobní údaje: ty, které účastník poskytne prostřednictvím příspěvku nebo ve zprávě, minimálně v rozsahu jméno, příjmení, pseudonym na IG. Pro případ, že se účastník stane výhercem, uděluje také souhlas se zpracováním poskytnutých kontaktních údajů pro účely předání odměny.
b) Převzetí odměny: Odměny účastníci převezmou osobně po domluvě s pořadatelem.
c) Doba zpracovávání: do konce června.
d) Účel zpracovávání: realizace akce, výběr odměněných, distribuce odměn a propagace akce.
e) Právní titul: souhlas účastníka (jeho rodiče/zákonného zástupce).
f) Zpracovatel osobních údajů: pořadatel.
g) Charakter souhlasu: souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, avšak nezbytný pro realizaci akce, tj. výběr a kontaktování odměněných.
h) Pořadatel si vyhrazuje právo odměnu uvedenou v těchto pravidlech nahradit odměnou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně Pořadatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.
i) Při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy náležejí účatníkům práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů, která mohou u pořadatele uplatnit jakýmkoli způsobem, zejména písemně na adrese sídla pořadatele či prostřednictvím e-mailu: info@vedafest.cz.

Pravidla Akce jsou přístupná na internetových stránkách www.vedafest.cz případná změna Pravidel bude zveřejněna na těchto internetových stránkách, přičemž platí, že změna bude účinná od okamžiku zveřejnění.

Praha 12. 6. 2023, ve znění platném ke dni 12. 6. 2023