V Ě D A F E S T

PARTNEŘI

VědaFest 2022


HLAVNÍ PARTNER


MEDIÁLNÍ PARTNEŘI


ZA PODPORY


VYSTAVOVATELÉ