Největší venkovní populárně naučná akce v ČR, je společným projektem vysokých škol, akademických pracovišť a volnočasových institucí již od roku 2011.

19. června 2024 od 8.30 do 19.00 hodin

Největší venkovní populárně naučná akce v ČR, je společným projektem vysokých škol, akademických pracovišť a volnočasových institucí již od roku 2011.

19. června 2024 od 8.30 do 19.00 hodin

Těšíme se na vás!

Zábavná vědecká laboratoř

Na venkovních stanovištích na Vítězném náměstí (Kulaťáku) v Praze 6 nabízí návštěvníkům zábavným a hravým způsobem vědu ve všech jejích podobách.

19.června 2024 od 8.30 do 19.00

Vítězné náměstí Praha 6

V jeden den na jednom místě ukážeme to nejzajímavější ze světa přírodních, technických a společenských věd i praktické využití vědy v každodenním životě.

„Na VědaFest každoročně přichází tisíce návštěvníků. Mě vždycky dobře naladí, že jsou to většinou studenti a školáci a že mají o vědu a techniku opravdový zájem. Jsem si jist, že se pro mnohé z nich festival stane impulzem aby se vědě sami věnovali“.
prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.
patron festivalu

Akci pořádá

Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy,
České vysoké učení technické v Praze,
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Za podpory

Městské části Praha 6 a České společnosti pro biochemii a molekulární biologii

Cíle a zaměření:

  • hravou a interaktivní formou přibližovat vědní obory
  • cestou tvůrčích expozic popularizovat vědu a odstraňovat vžitá „tabu“
  • představit moderní výzkum všech vědních oborů pro praktické využití
  • podchytit zájem dětí a mládeže především o přírodovědné a technické obory
  • mottem akce je přiblížit veřejnosti aktuální témata společnosti

VědaFest je určen zájemcům bez omezení věku, vše ZDARMA a bez předchozí registrace.

POČET VYSTAVOVATELŮ

Jsme zajímaví pro nové vystavovatele

POČET EXPOZIC​

Rozšiřujeme se o nové vědní obory

Počet univerzit

Spolupracujeme s novými univerzitami

ORGANIZÁTOŘI